Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Luftfoto Rønne

Folketinget besluttede i sidste måned at etablere verdens første kunstige energiø i Nordsøen. Og verdens første naturskabte energiø er også dansk. Det er Bornholm. Men tempo er afgørende, siger Danske Havnes direktør

Danmark er i førertrøjen, når det kommer til grøn omstilling og ikke mindst udnyttelsen af vinden fra vandet, som vi allerede gjorde målrettet brug af, da vi for 30 år siden etablerede verdens første havvindmøllepark. Det var havvindmølleparken Vindeby syd for Lolland. Den var ikke stor. Men den var den første i verden.

En måske lidt overset detalje på side 2 i Folketingets tillægsaftale til Klimaaftalen i februar i år om energiøer er, at Bornholm kan blive Danmarks, og dermed verdens, første energiø. Aftalen indeholder nemlig en passus om, at hvis det nye energiø-projekt i Nordsøen trækker ud efter 2030, kan Bornholm aktiveres, først med energi til Sjælland, derefter med muligheder for at levere til f.eks. Tyskland.

”Det er overmåde positivt”, siger direktør i brancheforeningen Danske Havne, Tine Kirk Pedersen og fortsætter:

Tempo er afgørende. Der satses stort og offensivt på udnyttelsen af offshore-vind til f.eks. den nye Power-to-X-teknologi, der kan omdanne den grønne strøm fra havvindmølleparkerne og omdanne den til klimavenligt brændstof til skibe og fly. En høring i Folketinget for få uger siden gjorde det indlysende klart, at vi ikke skal vente men bare rykke frem på brættet.”

En vision opstod

Det begyndte som en vision hos Ørsted for et par år siden: Havmølleparker med forbindelser til flere lande og en fabrik, der kan lave strømmen om til klimavenlige brændstoffer, kan med Bornholm som center igen gøre Danmark verdensførende.  

En stor havmøllepark ud for Rønne med forbindelse til både Danmark, et af vores nabolande og en fabrik, der kan lagre strøm og lave elektrobrændstof til  fly og skibe. Det er hovedkomponenterne i en storstilet vision, der vil gøre Bornholm til verdens første energiø og gøre Danmark til frontløber.

På sigt omfatter visionen flere mølleparker og eventuelle kabelforbindelser til både Sverige og Tyskland i det, der kan nå op på 3-5 GW eller mere.  Et statsligt udbud afgør, hvem der skal føre planen ud i livet. Senere kan et land som Polen blive aktuelt som aftager af grøn strøm fra energiøen Bornholm.

Enestående danske ressourcer

Havvind er vejen til at gøre Danmark og Europa fri af fossile brændsler. Senest har Det Internationale Energiagentur dokumenteret, at Nordsøen og Østersøen kan levere 11 gange verdens strømforbrug.

Bornholm kan blive øen, som binder Europa endnu tættere sammen og levere grøn strøm til lande, som ikke har samme enestående vindressourcer som Danmark.

Danske Havnes direktør, Tine Kirk Pedersen:

Bornholm ligger fantastisk og er der jo i forvejen, hvor den planlagte ø i Nordsøen trods alt først skal etableres. Jo hurtigere, vi sætter skub i udviklingen med udnyttelsen af havvinden, jo bedre. For konkurrenter, også i Østersøområdet, ånder os i nakken. Danmark bør bevare sin førerposition på havvind og den perspektivrige udnyttelse af den, så politikerne må handle hurtigt og beslutsomt.

Tyske 50Hertz og danske Energinet har indgået aftale om at udføre de undersøgelser, der inden årets udgang skal kortlægge, om det er muligt og fordelagtigt at anlægge en elektrisk kabelforbindelse mellem de to lande via Bornholm som kommende energiø.

Aftalen mellem tyske 50Hertz og Energinet er det første gennembrud for at forbinde de to danske energiøer til andre lande. Forbindelser til nabolande er helt afgørende for, at energiøer er en god ide, både økonomisk og for den grønne omstilling.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen