Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (39)

Både Tyskland og Norge hæver nu indsatsen i kampen for den grønne omstilling i havnene. I begge lande er der indgået aftaler om offentlige ordninger, der skal støtte, at havnene hurtigere kommer i en mere miljø- og klimavenlig retning. Der er al mulig grund til at kigge til vores nabolande for at få inspiration til den grønne omstilling i Danmark, mener brancheorganisationen Danske Havne.

I Tyskland har regeringen netop indgået en aftale med en række nordtyske delstater om massiv støtte til etablering af landstrømsanlæg i de kommende år. Tyskerne budgetterer med at støtte den grønne omstilling med 140 millioner euro (lige godt en milliard danske kroner). Dertil kommer økonomisk støtte fra de enkelte delstater, som er en forudsætning for at få del i de nationale støtteordninger. Det er en løsning, som vi bør søge inspiration fra i Danmark, mener Tine Kirk Pedersen, der er direktør for Danske Havne:

”Vi skal for alvor sætte gang i den grønne omstilling herhjemme, og det vil vi gerne bidrage til. Lige nu er Tyskland og Norge lidt foran Danmark på eksempelvis landstrømsområdet, og derfor er det fornuftigt at søge inspiration i, hvordan de har fremmet den grønne omstilling. Både når det gælder landstrøm men også i forhold til andre klimaforbedringstiltag, hvor jeg også umiddelbart vurderer, at særligt Norge i øjeblikket har en lille ”overhånd. Der sker meget på dette område i Norge og i Tyskland, hvor det offentlige har prioriteret støtte til grøn omstilling, og det skal vi lade os inspirere af. Jeg ser støtteordninger som en slags ”fødselshjælp” i situationer, hvor grønne investeringer ikke er økonomisk mulige at gennemføre for de enkelte virksomheder. Jeg tror, baseret på erfaringer fra særligt Norge, at offentlige støtteordninger vil sætte skub i den udvikling, vi alle sammen ønsker.”

Klimagevinster i at flytte gods fra vej til vand
I Norge har man også lanceret initiativer, der skal øge den grønne omstilling i havnene. Da den norske finanslov for 2020 blev fremlagt i sidste måned var det nemlig med finansiering til den handlingsplan for grønnere skibsfart, som regeringen tidligere har præsenteret. Det indeholder tre forskellige puljer på i alt 112 millioner norske kroner, og de norske havne og rederier kan søge støtte herfra til forskellige projekter, der flytter gods fra vej til sø, fordi det gavner miljøet, og projekter, der på andre måder beviseligt gør havnene mere miljøvenlige og energieffektive.

”Også her ser vi et initiativ i Norge, som vi kan lade os inspirere af i Danmark. Vi har i mange år forsøgt at flytte gods fra landevej til både skib og bane. Både for at reducere trængsel på landevejene men også for at forbedre trafiksikkerheden og for at transportere mere miljøvenligt. Det har vist sig at være en stor udfordring, som vi ikke er kommet i mål med, for vejgodset er stadig i fremgang, siger Tine Kirk Pedersen.

Bør tænkes ind i kommende, dansk infrastrukturplan
Hun refererer til den seneste Eurostat-rapport om vejtransport, der viser, at godstransporten er steget de seneste fem år i træk. Udviklingen inden for short sea-shipping er ganske vist også steget i samme periode, men hun bemærker, at vi jo ikke på samme måde oplever trængselsudfordringer på søen, som vi gør på vejene. Udviklingen bør få os til at se mod løsninger fra Norge og tænkes ind i en dansk kontekst:

”Vi bør lade os inspirere af Norge og etablere eksempelvis offentlige støtteordninger. Men jeg synes også, det er meget vigtigt, at regeringens kommende infrastrukturplan afsætter tid og midler til virkelig at kortlægge, hvad der skal til for at få brudt de nuværende vaner, når vi benytter transport. For jeg tror også, det handler om vanetænkning. Og så selvfølgelig også prisen på transport. Jeg glæder mig derfor til at mødes med transportministeren og drøfte, hvordan havnene kan bidrage yderligere til den grønne omstilling i Danmark,” afslutter Tine Kirk Pedersen.

Dansk Havne har mandag møde med transportminister Benny Engelbrecht, og her vil brancheorganisationen blandt andet drøfte de norske og tyske indsatser for grøn omstilling og tale om, hvordan havnene og de blå motorveje fremadrettet i højere grad kommer til at indgå som transportalternativer til lastbiler.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen