Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne har den seneste tid modtaget flere henvendelser med spørgsmål om, hvorvidt der er forbud mod åbne scrubbere i danske havne.

Baggrunden for henvendelserne er, så vidt vi har kunnet finde ud af, en liste fra International Chamber of shipping (ICS), hvoraf det fremgår, at flere danske havne har forbud mod åbne scrubbere. Men det er altså ikke korrekt.

Fra Danske Havne forklarer miljøkonsulent Kasper Ullum, at der er tale om en fejl, og at der ikke forbud mod åbne scrubbere i de danske havne, og at Danske Havne i øvrigt har bedt ICS om at rette fejlen.

I Danmark og det øvrige EU er det miljømyndighederne, der skal fastsætte kravene til udledningen fra åbne scrubbere. Danske Havne bifalder, at kravene til åbne scrubbere foregår på nationalt niveau eller EU-niveau (men altså ikke kommunalt eller ned på hver enkelt ghavn), så der bedst muligt kan tages hensyn til miljøet i havene og i havnene i Danmark og EU, samt at kravene ensartes

Kasper Ullum fra Danske Havne understreger i øvrigt, at man gerne ser nye og opdaterede undersøgelser omkring åbne scrubbere, og at miljøeffekterne fra udledningen fra åbne scrubbere bør undersøges nærmere, så eventuelt nye beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag.

Danske Havne vil følge udviklingen med scrubberne og varetage de danske havnes interesser til gavn for miljøet og havnene.

Fakta: Hvad er en scrubber (åben og lukket)?
Der er kommet øget fokus på luftforurening fra skibe, og IMO har på den baggrund strammet udledningskravene fra 2020 til udstødningsgasserne fra skibe. I havene omkring Danmark er der allerede øgede krav til luftforurening fra skibe.
For at overholde kravene kan skibe vælge at sejle på en renere olie med mindre svovl i eller alternativt kan skibene rense gasserne.

En scrubber bruges netop til at rense udstødningsgasser fra skibe.
Den åbne scrubber renser røgen fra med saltvand. Svovl og sodpartikler skilles fra gassen og opløses i vandet. Svovlgasserne bindes i vandet som sulfater, og også en del af sodpartikler vil fanges, inden rensevandet lukkes tilbage ud i havet.
I den lukkede scrubber bliver udvasket svovl og sod ikke sendt direkte ud i havet. Sodpartikler opsamles i en tank og sendes til egnede modtagefaciliteter i land.
Der er i dag forbud mod brug af scrubbere i nogle havne i EU og Asien.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen