Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DanskeHavne_logo_rgb_groen

I foråret 2020 vedtog Danske Havnes bestyrelse en grøn vision for arbejdet i de danske havne. Dermed går havnene forrest ved som samlet branche at forpligte sig på den grønne omstilling og at lade sig måle på den.

Visionen er koblet op på FN’s verdensmål. Særligt vil man arbejde med mål nr. 7 om bæredygtig energi,  mål nr. 9 om industri, innovation og infrastruktur, mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion,  mål nr. 14 om livet i havene og mål nr. 17 om partnerskaber for handling.

Herudover er der opsat helt konkrete målsætninger for 2025 og 2030, som de deltagende havne forpligter sig til at måle på og arbejde hen mod. Det er målsætninger inden for områderne ” en emissionsfri havn”, ”understøttelse af den cirkulære økonomi” og ”understøttelse af grøn adfærd hos kunder”.

I Danske Havne er der etableret en grøn arbejdsgruppe for de deltagende havne,  hvor der udveksles ideer og inspiration til hvordan man kan indfri målene. Indtil videre har der bl.a. været set på måling af CO2-emissioner, håndtering af affald og initiativer til sikring af biodiversitet i havnene. Næste møde, der er planlagt til at finde sted på Esbjerg Havn i november vil bl.a. handle om grønne maskiner på havnene.

Danske Havne vil fremadrettet udgive en årlig bæredygtigheds rapport, som giver en status for arbejdet med den grønne omstilling i havnene. 2020 bliver det første år, der skal måles på, således at der etableres en base-line. Rapporten ventes udgivet i første halvår 2021.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen