Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Peter Maskell

”De danske erhvervshavne er af væsentlig betydning for samfundet. Over 90 % af Danmarks udenrigshandel kommer ind eller eksporteres via danske havne. Center for Regional- og Turismeforskning har i samarbejde med Syddansk Universitet endvidere beregnet, at erhvervshavnene genererer knap 90.000 arbejdspladser i hele landet, genererer ca. 27. mia. kr. i direkte skatteindtægter og står for en bruttoværditilvækst på knap 60 mia. kr. Det svarer til 6,7 % af den samlede beskæftigelse i Danmark,” sagde Peter Maskell blandt andet i sin mundtlige beretning.

”Havne bidrager til vækst i landdistrikterne og kan ses som enten erhvervscentre eller transportknudepunkter. Derfor skal vi have en havnelov, der kan favne dette og som kan understøtte, at havne er forretninger – langt mere end blot infrastruktur,” fortsatte Peter Maskell.

”Men de danske erhvervshavne kan også blive bedre, blandt andet gennem specialisering og konsolidering i sektoren. Det er nødvendigt, når konkurrenterne og kunderne konsoliderer sig. Derfor ser Danske Havne også frem til at deltage, når Det Blå Danmarks vækstmuligheder skal drøftes i Erhvervs- og Vækstministeriet”, hvilket formanden også kom ind på i sin mundtlige beretning.

Se Danske Havnes skriftlig beretning ”Havne.. fra infrastruktur til meget mere”. Ønsker du et trykt eksemplar, kan det rekvireres ved henvendelse til bgi@danskehavne.dk

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Peter Maskell
Billedet viser tidl. formand for Danske Havne,
professor Peter Maskell

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen