Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne deltog den 19. januar 2015 i møde med den nytiltrådte transportkommissær Violeta Bulc. Mødet med EU’s 20 største havne og havneforeninger var kommissærens første erhvervsinitiativ. Det er meget positivt, at havnes rammevilkår prioriteres højt for at skabe blå vækst.

Mandag den 19. januar 2015 mødtes 20 af EU’s største havne og havneforeninger på initiativ af den nye transportkommissær Violeta Bulc. Formålet var at drøfte havnenes konkrete rammevilkår, og hvordan kommissæren i højere grad kan se på regler og lempelse af regler, der kan sætte skub i den blå vækst.

Diversitet
De inviterede havne og havneorganisationer tegnede i deres præsentationer et godt billede af EU-havnenes meget forskellige organisationsformer fra overvejende statshavne i Sydeuropa over private havne i England til overvejende regionalt og kommunalt ejede havne i Nordeuropa.

Statsstøtte og havneforordning
Særligt i fokus var Europa-Kommissionens aktuelle udkast til en havneforordning, der stadig mangler at blive behandlet i Europa-Parlamentet. Det er tydeligt, at der er en bred interesse for at kombinere forordningen med retningslinjer for statsstøtte til havne for at opnå en mere gennemskuelig økonomi i havne og dermed fair konkurrence. Danske Havne beklager manglen på fælles retningslinjer, der ellers ville stille danske erhvervshavne bedre i den europæiske konkurrence. Danske Havne konstaterer, at der i mange tilfælde i udlandet er givet statsstøtte på op mod 1,5 mia. kr. til enkeltstående projekter i havne. I Danmark er myndighederne mere tilbageholdende, og det skaber i sig selv en konkurrenceforvridning.

Multimodalitet og fair konkurrence
Fair konkurrence i forhold til andre transporttyper blev også nævnt. Bl.a. at det indre marked i en opdateret form, der indeholder shipping, vil kunne bryde med den skævvridning af konkurrence, der er mellem transport til lands og til søs. Søtransport af varer er miljømæssigt bedre end transport af varer på landjorden. Et indre marked for shipping kan øge den multimodale interesse. I dag er det en unfair konkurrence mod lastbiler – ikke mindst med de yderligt fordyrende krav til renere brændstof for skibe, der er i det nordlige Europa. Det kræver economies of scale og effektive havneoperationer, hvilket er svært med de eksisterende toldregler, e-dokumenter og mange håndteringer, der fordyrer søtransport og banegods.

Transportkommissæren ønsker at fortsætte dialogen med havnene og udtrykte stor tilfredshed med de informationer, som mødet gav hende. Nu må hun i arbejdstøjet.

Læs mere om mødet samt Kommissionens strategi for havne her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Violeta Bulc.jpg
Kilde: Europa-Parlamentet

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen