Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes direktør, Tine Kirk Pedersen. Foto: Danske Havne / Carsten Lundager.
Danske Havnes direktør, Tine Kirk Pedersen. Foto: Danske Havne / Carsten Lundager.

“Det er godt nyt, trods alt, at tabet af godstransport sidste år i europæiske havne under Corona-pandemien er mindre end under finanskrisen i 2008-2009.” Det siger direktør i brancheorganisationen Danske Havne, Tine Kirk, i en kommentar til nye tal for godstransporten fra ESPO, European Sea Ports Organisation, som er havnenes fælles europæiske samarbejdsorganisation.

Det fremgår af tallene, at godsomsætningen faldt med otte procent fra 2019 til 2020 i 87 EU-havne. Det er mindre end under finanskrisen for 12 år siden. Faldet er ujævnt fordelt over sidste år, idet der skete et dramatisk fald i omsætningen på samlet gods i andet kvartal 2020, men der blev rettet væsentligt op i årets sidste to kvartaler, så det samlede fald landede på otte procent. Forventningen i ESPO er da også, at det kun vil tage to år at nå tilbage på den samme godsomsætning som før Corona-pandemien.

Tine Kirk:

”Corona har ramt meget forskelligt. Dels med forskel fra havn til havn, dels forskelligt med hensyn til de forskellige forretningsområder, havnene beskæftiger sig med. De danske havne, der er tunge på fiskeri, er hårdt ramt af både Corona og Brexit, mens andre havne har oplevet fremgange i resultat. Det er derfor glædeligt, at ESPO forventer en ret hurtig tilbagevenden til tiden før Corona, hvad angår godstransport. For gods over kaj er nu engang en basis indtægt og et grundlæggende forretningsområde for vore havne.”

Anderledes hårdt er det gået for sig, når talen falder på færgefart og krydstogter.

Tallene for passagertrafik i havnene viser, at antallet af passagerer er halveret generelt, og tabet af turister på krydstogt har været vilde 94 procent i de europæiske havne.

Danske Havnes Tine Kirk bemærker her til, at den danske regering så sent som i går i et politisk udspil lagde stor vægt på værdien af krydstogtturismen, både som indtægtskilde til landet og som skaber af flere tusinde arbejdspladser, ikke mindst for ufaglærte, og at man i samme udspil lagde op til samfinansieringsmuligheder for etabling af landstrøms-anlæg til besøgende krydstogtskibe. Landstrøm er grøn strøm, der skal erstatte skibenes behov for at lade dieselsmotoren køre, mens de ligger til kaj.

”Faldet i krydstogtsturismen og dermed i antallet af anløb fra krydstogtskibe er frygtindgydende,” siger Tine Kirk. ”Især naturligvis for København, der normalt modtager ca. 70 procent af de danske anløb, men det kan bestemt mærkes i havne som Skagen, Aalborg, Aarhus, Rønne og Fredericia også. Så jo hurtigere, vi får gang i den gren af turismen også, jo bedre. Og når regeringen endda åbner for, at tempoet for grøn omstilling også her, kan skrues op, er det bare med at slå til”, fortsætter hun.

87 havne deltager i Portinsights, der er et system til deling af data om trafik, gods og passagerer i deltager-havnene. Ideen er at det skal være let for den enkelte havn dels at rapportere, dels at sammenligne sin egen situation med andre havne på national eller europæisk plan.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen