Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Den medbragte rulle tude kiks blev ikke uddelt til det Blå Danmark af transportudvalgets formand, Benny Engelbrecht (S). Tværtimod blev erhvervet rost for, som erhvervs- og vækstministeren, Henrik Sass Larsen, noterede: ”I er ikke et erhverv, hvor vi skal rende med hjælp hele tiden”

Danske Havne deltog igen i år på Folkemødet på Bornholm.

Danske Havne var ansvarlig for tre arrangementer, hvor Danske Havne satte fokus på havnens rolle som knudepunkt. Som transportknudepunkt – 80 pct. af den danske udenrigshandel kommer gennem de danske havne. Somerhvervsknudepunkt – Det Blå Danmark beskæftiger over 110.000 personer. Mange har deres arbejde på og ved havnene. Og som myndighedsknudepunkt – havnen tager dialogen og samarbejdet med myndighederne, så kunden kan koncentrere sig om sin forretning.

1. arrangement. Danske Havnes første arrangement var torsdag aften, hvor kulturminister Marianne Jelved indviede Det Blå Danmark og Museet for Søfarts store maritime film- og lysinstallation.

Her anerkendte Marianne Jelved bl.a. den maritime sektor som et historisk stærkt erhverv. Og at Det Blå Danmark også i dag repræsenterer en førerposition for Danmark. Det er samtidig vigtigt, at Søfartsmuseet og Det Blå Danmark husker os på vores historiske position og fastholder denne.

2. arrangement, “Krydstogt som vækstskaber”, blev arrangeret i et samarbejde mellem Danske Havne, Dansk Byggeri og Danske Anlægsentreprenører.

Panelet bestod af:

 • Direktør Henrik Peter Jørgensen, Københavns Lufthavne
 • Adm. dir. Torben Möger Pedersen, Pension Danmark
 • Borgmester Benedikte Kiær, Helsingør, og
 • Global Director for Cruise Lines International Association, Bo Nylandsted Larsen

Debatten centrerede sig om, at antallet af krydstogtpassagerer, der har besøgt Danmark fra 2005 til 2012, er steget med imponerende 96 procent. Men i 2013 er udviklingen fladet ud, og derfor er det vigtigt, at vi nu gør en indsats for at fremtidssikre krydstogtsområdet.

Panelets anbefaling var en ambitiøs national strategi og markedsføring kombineret med indgående samarbejde mellem havne, private aktører, lufthavne, turistorganisationer og det politiske system. Og ikke mindst væsentlige investeringer i infrastruktur. Danmark er kun et stop på vejen, så desto mere effektiv en infrastruktur, desto mere tid bruger turisterne i danske byer. Det er godt for forbruget, den lokale økonomi og hele Danmark.

Se debattens væsentligste pointer her.

3. arrangement: Vækstplan Det Blå Danmark – tør vi sejle næste sømil?

Panelet bestod af:

 • Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen
 • Direktør Anne H. Steffensen, Rederiforeningen
 • Direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime
 • Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, Danske Havne
 • MF Torsten Schack Pedersen(V)
 • MF Benny Engelbrecht(S)
 • MF Nadeem Farooq(RV)
 • MF Steen Gade(SF)
 • Ordstyrer: Gitte Lillelund-Bech

Debatten centrerede sig om regeringens Vækstplan Det Blå Danmark.

Det inviterede politiske panel kvittererede alle for, at Det Blå Danmark er et stærkt erhverv. Erhvervs- og vækstministeren fremhævede netop, at ”Det går godt i Det Blå Danmark. I er ikke et erhverv, hvor vi skal rende med hjælp hele tiden.” Derfor var transportudvalgsformand Benny Engelbrecht heller ikke klar til at dele de medbragte tude kiks ud til det maritime erhverv, men glædede sig over, det var et erhverv, der som udgangspunkt klarede sig selv, og klarede sig godt.

Der var dog også bred enighed om, at rammevilkårene godt kunne forbedres for erhvervet.

Danske Havne kvitterede for, at Danske Havne er glade for en del af vækstplanen, men at der godt kunne arbejdes mere for fleksible rammevilkår og mere tidsvarende miljøregler.

Regler for støj, støv og oplag af olie og kemikalier blev fastsat i en tid, hvor teknologi og opfindelser af sikkerhedsudstyr ikke var så udviklet. De regler skal efterses i samarbejde mellem flere ministerier. Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Torsten Schack Pedersen (V) forklarede netop, at inden for eller uden for et havneområde kan betyde alverden for mængden af tilladt ammoniak. På havnen må der være én tank til 5 ton ammoniak, mens 50 ton er tilladt lige uden for havneområdet. Det er tabt forretning for havnen og havnens virksomheder, at reglerne på miljøområdet ikke er fulgt med den teknologiske udvikling.

Alt i alt et vel overstået og udbytterigt Folkemøde.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

Folkemødedebat.jpg
Billedet viser debat fra Det Blå Danmark

Folkemødet i tal
779 organisationer, partier, fagforbund og virksomheder
2014 Folkemødet – ca. 80.000 deltagere over de fire dage.
Ca. 20 ministre, 100 MF’ere, godt 80 kommunal-, regions- og EU-politikere deltog
2.024 events
579 akkrediterede journalister

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen