Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes direktør, Tine Kirk Pedersen. Foto: Danske Havne / Carsten Lundager.
Danske Havnes direktør, Tine Kirk Pedersen. Foto: Danske Havne / Carsten Lundager.

Brancheorganisationen Danske Havne er begejstrede for regeringens nye planer om at sætte turbo på opførelsen af danske havvindmølleparker. Men minder om, at det kræver sanering af tidsrammer og regler for at det kan lykkes – en taskforce kan være løsningen

”Vi er altid begejstrede for regeringens tårnhøje ambitionsniveau, når det gælder den grønne omstilling”, siger Tine Kirk, direktør i brancheorganisationen Danske Havne, der siden 1917 har organiseret de danske erhvervshavne.

Hun fortsætter:

”Vi er dog nervøse for, at alle de gode intentioner med energiøer, Nordsøerklæringer og nu turbo på flere Gigawatt dansk havvind, som regeringen lancerede søndag aften, forbliver intentioner. For der skal ryddes op i den tid, det tager at få diverse myndigheds-godkendelser. Jeg kan se, at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ér opmærksom på, at der skal ”sættes turbo på”, som det udtrykkes. Jeg beder blot om, at han også er opmærksom på, at det ikke bare er den tid, det tager myndighederne at godkende nye havvindmølleparker, der skal forkortes med flere år, men også de nødvendige forandringer, der skal ske i havnene”.

Hun peger på, at både havnenes bassiner og sejlrenderne dertil skal uddybes, og der skal skaffes mere plads i havnenes bagland. Uddybninger og plads er helt nødvendige forudsætninger for, at skibe med de stadigt større havvindmølle-elementer kan lægge til og sejle fra danske havne. Uddybningerne fordi skibe stikker stadigt dybere med de tungere elementer ombord, pladsen fordi elementerne til havvindmøllene foruden tungere bliver længere og større.

Vi ser ind i, at om kort tid produceres f.eks. på Odense Havn monopiles på op til 120 meter med en diameter på 15 meter. Det kræver plads bag havnenes kajer, både til produktions- og lagringsfaciliteter.

Havnene er centrale i hele processen, fordi der skal produceres og udskibes elementer til havvindmølleparkerne. Men serviceringen sker af indlysende årsager også til søs, så en række havne er beskæftigede som servicehavne for mandskab, der både varetager vedligehold og sikkerhed i parkerne på havet.

Den østlige del af Esbjerg Havn er området for Offshore vind aktiviter. (Foto: Christer Holte / Esbjerg Havn)

Nedsæt en hurtig og kyndig taskforce

”Der kan være en tendens til at overse havnene lidt i hele den her hektiske politiske proces,” siger Tine Kirk.

”Vi så det med Nordsøerklæringen i Esbjerg, hvor EU-kommissionens formand rigtigt slog på, at godkendelses-processerne for vindmøller, der ofte kan tage syv-otte år, skal nedbringes til et-to år. En konsekvensbeslutning af det er, at hastigheden, bureaukratiet, om man vil, med at få godkendt uddybninger og havneudvidelser af offshore-havne også nedbringes tilsvarende. Det er politikerne nødt til at prioritere.

’Ellers står vi med en godkendt havvindmøllepark, der forsinkes fordi havnene ikke kan levere. I værste fald klares opgaverne så fra udenlandske havne, som ministeren også peger på, med tab af danske arbejdspladser og vækst til følge. Og det vil ganske enkelt være for dumt, ”siger Tine Kirk.

Derfor foreslår hun en hurtigarbejdende taskforce, der skal bistå regeringen med at finde de sten, knaster og bureaukratiske uhensigtsmæssigheder, der spænder ben for processen. Taskforcen kan efter Danske Havnes mening stykkes sammen af sagkyndige, der arbejder med de her udfordringer til hverdag, i havnene, søfarten, kommunerne og i den samlede offshore-vindindustri.

”Vi bidrager hjertens gerne, ministeren skal bare sige til”, tilføjer Tine Kirk.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen