Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Østhavn - Esbjerg Havn

Danske Havne: Positivt med aftale om energiø

Med en bred politisk aftale er rammerne for energiøen i Nordsøen nu på plads. Dermed er en hjørnesten i den grønne omstilling lagt og Danmarkshistoriens største anlægsprojekt et skridt videre, oplyser Klima-, energi og miljøministeriet i en pressemeddelelse efter aftalens indgåelse torsdag middag.

Regeringen har indgået en aftalen med partierne fra Klimaaftalen i fjor; Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om konstruktion og ejerforhold for energiøen i Nordsøen. Det bliver det største anlægsprojekt i dansk historie med en estimeret samlet anlægssum på 210 mia. kr.

Energiøen bliver anlagt som en egentlig kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindparker. Staten bliver ejer af det meste af øen. Øen vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW og kunne dække 3 mio. europæiske husstandes strømforbrug. Det udvides på sigt til 10 GW.

Der bliver tale om en inddæmmet ø. Det skal bringe de stærke danske kompetencer inden for projektudvikling, teknologi og finansiering i spil og bidrage til innovation og grøn eksport.

Øen får karakter af kritisk infrastruktur, og aftalepartierne er derfor enige om, at staten som minimum skal have majoritetsejerskabet

Den præcise udformning er endnu ikke fastlagt, men en ø, der kan håndtere 3 gigawatt havvind forventes at få en størrelse på mindst 120.000 m2, svarende til 18 fodboldbaner. På sigt skal kapaciteten kunne udvides fra 3 til 10 gigawatt, hvilket er nok til at forsyne 10 mio. husstande. Når øen udvides, forventes den som minimum blive på et areal svarende til 64 fodboldbaner.

Øen skal også kunne installere teknologi til at omdanne den grønne strøm til brændstoffer til skibe, fly og lastbiler. Løsningen med en inddæmmet ø giver de bedste muligheder for at udbygge øen med f.eks. en havn og faciliteter til lagring og konvertering af den grønne strøm til brændstoffer til fly, skibe og lastbiler.

Direktør i Danske Havne, Tine Kirk Pedersen:

Vi er glade for den politiske aftale. Det er en prioritet for os, at Danmark satser benhårdt på at forsvare, bevare og gerne styrke den danske førerposition på havvind, og det tages der skridt til med denne aftale. Det er også et vigtigt grundlag for dansk satsning på power-to-X-teknologien, som både kan skabe danske arbejdsarbejder i titusindvis og hjælpe afgørende med til at nå den danske klimaambition om 70 procents reduktion af CO2-udledningen om kun ni år.”

”Vi forventer at havnene kommer til at spille en stor rolle. Der er en lang række havne fordelt i hele Danmark, der oplagt kan byde sig til og anvendes. Det er glædeligt, at vi nu får energiøer både øst og vest, så både Rønne og Nexø kan blive spillere til energiøen Bornholm, og der er en perlerække af havne i Jylland, der kan blive aktive spillere i forhold til den nye energiø,” siger Tine Kirk.

”Der er desuden mange produktionsvirksomheder på havnene, der arbejder med vindmølleproduktion, som kan løfte opgaven. Det vil skabe arbejdspladser i massevis, og de skal også i spil” tilføjer hun. 

Der er tidligere truffet politisk beslutning om at opføre en energi-ø på 2 gigawatt i Østersøen. Her vil Bornholm fungere som selve energiøen med havvindmølleparker tilkoblet. Havvindmølleparkerne vil blive placeret syd og sydvest for Bornholm.

Danmarks samlede havvindskapacitet er i dag på 1,7 gigawatt. Når første fase af energiøerne er etableret, vil Danmarks havvindkapacitet være næsten fire gange så stor som i dag. Når energiøerne er fuldt udbygget, vil der være installeret hele syv gange så meget kapacitet som vi har i dag.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen