Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (39)

Dansk Erhverv foreslår i tirsdagens Politiken, at staten sælger sine aktier i energivirksomheden Ørsted og bruger de forventelige 120 milliarder kroner til at finansiere den grønne omstilling. Brancheorganisationen Danske Havne, der repræsenterer landets erhvervshavne, støtter tankerne fra Dansk Erhverv, men organisationen ønsker, at man i højere grad tænker transporten ind i planerne og gør det til en klimafond efter et særligt norsk forbillede.

I Norge har man nemlig fonden Enova, der blev etableret i 2001. Det er en statsejet, norsk virksomhed under Klima- og Miljøministeriet. Finansieringen til fonden kommer fra de løbende afkast fra Energifondet, der i 2017 i alt var god for omkring 68 milliarder norske kroner. Det er sådan en løsning, som Danske Havne mener, at Ørsted-milliarderne bør bindes i, så man sikrer, at pengene går til den grønne omstilling – og her skal transport spille en væsentlig rolle:

”Vi ved, at noget af det bedste, vi kan gøre for den grønne omstilling, er at få flyttet særligt godstransport fra de grå motorveje til de blå motorveje, som vi kalder havene. For uanset hvad er transporten i dag med til at udlede meget, og derfor skal vi ganske enkelt til at have nye vaner,” siger Tine Kirk Pedersen, som er direktør for Danske Havne.

Behov for bæredygtig, national transportstrategi
Brancheorganisationen har tidligere i år præsenteret et forslag om, at Danmark vedtager en bæredygtig, national transportstrategi, og Tine Kirk Pedersen mener, at finansieringen af udmøntningen af sådan en strategi hænger oplagt sammen med en ny fond med Ørsted-milliarderne.

Danske Havnes udgangspunkt er, at planen bør strække sig mindst ti år frem, og at den skal have bred politisk opbakning fra begge sider af folketingssalen. Den skal indeholde en sammentænkt strategi for, hvordan vi dels får udbygget infrastrukturen, men i allerhøjeste grad også, hvordan vi får flyttet gods fra vej til vand og bane. I Sverige og Norge har de netop langsigtede, nationale transportplaner, men på det punkt halter vi desværre efter i Danmark, mener Tine Kirk Pedersen:

”Vi har brug for at tænke grøn omstilling og transport meget bedre sammen i Danmark, og det vil en bæredygtig, national transportstrategi være motoren i. Det vil mig bekendt samtidig være første gang, at vi reelt forholder os til, hvilke transportformer der er bæredygtige i det lange perspektiv, og det er nødvendigt.”

Danske Havne kommer med et konkret eksempel på, hvor de blå motorveje kan gavne klimaet. Beregninger, som Aarhus Havn og rådgivningsvirksomheden COWI står bag og præsenterede i juni, peger nemlig på, at et ton gods på en lastbil koster 18 kg CO2 at fragte fra Aarhus til Hamborg, men fragtes samme ton gods samme distance ad vandvejen via Kielerkanalen til Hamborg, koster det kun 8 kg CO2. Den slags viden skal udbredes og udnyttes, mener brancheorganisationen.

For yderligere kommentarer, kontakt Tine Kirk Pedersen på 20 20 86 15.

Fakta om Enova
Enova, der blev etableret i 2001, er en statsejet, norsk virksomhed under Klima- og Miljøministeriet. Finansieringen til virksomheden kommer fra de løbende afkast fra Energifondet, der i 2017 i alt var god for omkring 68 milliarder norske kroner (hvilket svarer til 51 milliarder danske kroner). Derudover finansieres Energifondet gennem en post på nordmændenes elregning, og det betyder, at Enova samlet set har en disponibel ramme på mellem to og tre milliarder norske kroner årligt (1,5-2 danske). Og dem bruger de.

Enovas formål er at bidrage til at skabe varige ændringer i tilbud og efterspørgsel af effektive og innovative energi- og klimaløsninger, som reducerer Norges udslip. Dette gøres via forskellige projekter, som i forhold til prisen kan dokumentere størst klimamæssig effekt.

Projekterne er eksempelvis støtte til landstrøm, men det er også støtte til, at private kan få tilskud til solceller på taget eller et nyt varmesystem i bryggerset. Enovas hidtil største enkeltudbetaling er på 1,55 milliarder norske kroner til Hydros pilotanlæg for klimavenlig aluminionsproduktion på Karmøy i det vestlige Norge. En anden aktuel satsning er projektet ’Smarte målere – smartere forbrukere’, hvor Enova og kraftvarmebranchen samarbejder om at nye, digitale strømmålere skal føre til øget strømbesparelser i de norske hjem.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen