Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne, der er erhvervshavnenes brancheorganisation, skal have ny direktør.

Gitte Lillelund Bech, nuværende direktør, fratræder sin stilling senest ved udgangen af april 2016, idet hun har sagt ja til en stilling som Public Affairs Director hos Advice a/s i København.

“Da jeg sagde ja til jobbet som direktør for Danske Havne for knap to år siden, havde jeg på ingen måde forestillet mig, at jeg ”skulle rende af pladsen” efter knap to år, men jeg har fået et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til,” udtaler Gitte Lillelund Bech.

“Jeg har nydt min tid som direktør og er rigtig glad for at se den udvikling, som vi har været igennem. Danske Havne er i dag en spiller i det blå Danmark, som der lyttes til, samtidig med at vi er en spiller i den offentlige debat og hos vores ressortministerium. Det er ikke tilfældigt, at havnenes nuværende minister Hans Christian Schmidt ikke forsømmer nogen lejlighed til at besøge en havn, når han kan komme til det. Og det er Danske Havnes fortjeneste.”

“Alt, hvad jeg hører fra vores samarbejdspartnere, er, at Danske Havne bliver der lagt mærke til. Det er i høj grad et resultat af sekretariatets mangestrengede indsats, da alle i sekretariatet har fokus på både at synliggøre Danske Havnes prioriteter, understøtte vores medlemmer i deres udvikling og specialisering og påvirke den politiske dagsorden.”

Danske Havnes bestyrelsesformand Professor Peter Maskell vil gerne takke Gitte Lillelund Bech for de knap to år som Danske Havnes første direktør.

“Gitte har været med til at fuldføre processen med selvstændiggørelse af Danske Havne, en proces der blev igangsat i 2013. Det har vi været glade for, og jeg vil gerne takke Gitte for indsatsen og det gode samarbejde,” udtaler Peter Maskell.

“Nu går vi i gang med at finde en ny direktør til Danske Havne, som kan fortsætte udviklingen af vores brancheforening forretningsmæssigt, og som kan sikre fortsat kvalificeret påvirkning af såvel Christiansborg som EU. Hovedfokus er også fremadrettet at skabe resultater og agere i krydsfeltet mellem forretning, forening og politisk styrede miljøer,” fortsætter Peter Maskell.

“Vi har iværksat en hurtig proces med at finde en ny direktør til Danske Havne, således at vi forhåbentligvis kan have den kommende direktør på plads før sommerferien.”

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Formand for Danske Havne Professor Peter Maskell, mobil 3815 2881
Direktør Gitte Lillelund Bech, mobil 2042 3061

 

Danske Havne er erhvervshavnenes brancheforening. De danske erhvervshavne er i en stærk kommerciel udvikling, hvor hovedfokus er effektiv drift og forretningsudvikling til gavn for havnenes virksomheder og kunder. Danske Havne består af 67 erhvervs- og fiskerihavne. De private erhvervshavne er associerede medlemmer. Tilsammen håndterer medlemmerne 98 % af alt gods i danske havne. 80 procent af dansk udenrigshandel går gennem de danske erhvervshavne og skaber vækst og arbejdspladser. Danske Havne er medlem af European Seaports Organisation (ESPO).

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen