Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Brancheorganisationen Danske Havne, der blandt andet repræsenterer fiskerihavnene i Danmark, beder nu den nye S-regering om at tage problemet med fiskeriet og Brexit ekstra alvorligt og tænke det ind i det akutberedskab, som regeringen præsenterede tankerne bag onsdag. Ellers kan det koste milliardomsætning og hundredvis af danske arbejdspladser, lyder advarslen.

Efterhånden som Brexit kommer nærmere, bliver det også tydeligt, hvad der er på spil for de danske fiskerihavne, hvis EU og Storbritannien ikke lander en aftale. Danske fiskere henter nemlig omkring 40 procent af deres fangst i britisk farvand, og vurderingen er ifølge en rapport fra Aalborg Universitet om Brexit og dansk fiskeri, at fisk for en milliard kroner og mellem 272 og 844 danske arbejdspladser dermed er i fare for at gå tabt.

Fiskerimøde i Vestjylland
Danske Havne mødtes så sent som i sidste uge i Thyborøn med de vestjyske fiskerihavne, der står for størstedelen af dansk fiskeri, og her var der et klart ønske om, at man fra politisk hold har fokus på at sikre bedst mulige rammevilkår for fiskerne og fiskerihavnene frem imod Brexit:

”Usikkerheden om Brexit er ikke blevet mindre. Tværtom. Derfor er det vigtigt, at vi får smidige vilkår, så vi kan agere hurtigt, når Brexit rammer, for vi ved stadig ikke – her kun halvanden måned før – hvordan det ender,” siger Tine Kirk Pedersen, der er direktør i Danske Havne, og fortsætter:

”Vores fiskerihavne spiller en vigtig rolle. Vi taler tusindvis af arbejdspladser, og det handler altså ikke kun om dem, der lige arbejder på havnen. Det handler også om lokalsamfundene, der på mange måder er bundet sammen med havnene. Fiskeriet er vigtigt for hele branchen, fordi det afleder mange job til alle dem, der eksempelvis tager imod fisken, dem, der forarbejder fisken, og dem, der transporterer dem videre. Derfor håber vi selvfølgelig også fra Danske Havnes side på, at de danske politikere har solidt fokus på emnet og tænker det ind i det nye Brexit-akutberedskab. Og vi gør i al ydmyghed opmærksom på, at der er det særlige ved fiskerierhvervet, at det genererer beskæftigelse i dele af Danmark, der ikke er særlig forvænt med investeringer.”

Bekymring i fiskerihavnene
Brexit lader til at stå højest på dagsordenen hos mange aktører i øjeblikket. Alene usikkerheden om udfaldet af forhandlingerne og konsekvenserne for den danske fiskerisektor kan allerede i dag være udslagsgivende for, at ellers rentable investeringer i den danske fiskerisektor udskydes eller helt undlades. Det mener man i hvert fald i landets fiskerihavne, og der er derfor stor bekymring at spore i blandt andet Thyborøn Havn, der er blandt Danmarks største fiskerihavne:

”Som for alle andre store fiskerihavne i Danmark, så er også fiskeriet i Thyborøn afhængig af muligheden for at fiske i britisk farvand. Det gælder ikke mindst for industrifiskeriet efter især tobis til fiskemelsindustrien. Udsigten til et hårdt Brexit giver derfor en del usikkerhed i hele fiskeriet, som selvfølgelig risikerer at smitte af på hele følgeerhvervet og investeringerne i fiskeriet,” siger Jesper Holt Jensen, der er havnedirektør i Thyborøn, og afslutter:

”Som situationen er lige nu, må vi bare se tiden an og håbe på, at fiskeriet ikke bliver glemt i de forhandlinger, der vil følge efter et scenarie uden en aftale mellem EU og Storbritannien.”

Danske Havnes direktør Tine Kirk Pedersen tilføjer:
”I næste uge tager vi hul på udmøntningen af midler i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027. Det er her afgørende, at der prioriteres midler til fiskerihavnene, så vi beholder et højt investeringsniveau på trods af usikkerhederne forbundet med Brexit. Det ønsker vi os af S-regeringen, og jeg føler mig sikker på, at den er lydhør.”

For yderligere kommentarer, kontakt Tine Kirk Pedersen 20 20 86 15.

Grafikken herunder viser, hvor i landet der landes flest fisk – og dermed også, hvor et hårdt Brexit vil ramme branchen. Det er Fiskeristyrelsens tal for landingsværdier, men dertil skal lægges andelen af transitfisk, som primært landes fra udenlandske fartøjer ind i lastbiler og køres direkte til udlandet.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen