Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

STC-køge

De danske havne kan få en central placering i fremtidens infrastruktur. Køge Havn havde forleden besøg af transportordførerne fra Venstre og Socialdemokratiet

De to transportpolitiske ordførere fra henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, Kristian Pihl Lorentzen og Rasmus Prehn, har været på ’road-trip’ landet rundt for at diskutere dansk infrastruktur og vise, at det i dag er muligt at komme rundt i hele landet med en brintbil.

Mandag gik turen forbi Køge Havn, der er inde i en kolossal udvikling på grund af byens strategiske beliggenhed med 8-sporet motorvej til København, motorveje til henholdsvis Fyn/Jylland og Rødby og senest den kommende nye jernbane mellem København og Ringsted.

Stigende godsmængde
– De danske havne har en meget vigtig rolle at spille i den danske infrastruktur, fordi vi befinder os i en tid, hvor mængden af gods er kraftigt stigende, og den udvikling vil fortsætte i mange år fremover. Derfor vil det være meget positivt, hvis vi kan få en del af denne godsmængde ud på ’de blå motorveje’. Til det brug skal vi bruge havnene, der får en stigende rolle i fremtidens transport. Det kræver, at vi sikrer, at transportkæderne er effektive med en god sammenhæng mellem landevejs- og jernbanetransporten og det at ’få godset over kajkanten’. Der tegner sig ikke mindst spændende perspektiver omkring Køge Havn, men der er også initiativer på vej andre steder i landet, siger Kristian Pihl Lorenzen til BygTek.dk.

Transportcenter melder udsolgt
Han erkender dg samtidig, at det for mange transporttyper ’aldrig vil kunne betale sig at anvende skibs- eller jernbanetransport’, men han håber, at en del af stigningen kan komme på havet:

– Også for bekæmpelse af trængsel i infrastrukturen, men det kræver, at logistikken hænger sammen, og at det er økonomisk konkurrencedygtigt. Der må nogen, der er klogere end mig om logistik, fortælle, hvad der skal til. Men selvfølgelig spiller det en rolle, hvor vi placerer logistikcentrene i sammenhæng med havnene, og at der findes en effektiv ’baglandsinfrastruktur’ til disse. I Køge er der opbygget et kæmpe stort logistikcenter, der er så stor en succes, at der ikke er flere erhvervsgrunde. Derfor skal centret nu udvides. Det ligger meget centralt placeret, og derfor er det naturligt, at mange virksomheder placerer sig i Køge, fortsætter Venstres transportordfører.

Nej til højere skatter
Lastbilerne slider voldsomt på vejene – målinger viser, at én lastbil slider lige så meget på vejen som cirka 25.000 personbiler. Derfor har der været forslag om at pålægge lastbiler højere skatter til at dække dette vejslid. Men det bliver ikke med Venstres stemmer:

– Det vil blot betyde, at transportarbejdet blive dyrere. Det betyder højere priser på vejene og dermed forringet konkurrenceevne for Danmark. Vi skal i stedet se på mulighederne for at styrke havnene med hensigtsmæssig infrastruktur som blandt andet kombiterminaler. I Fredericia er man i gang med et nyt koncept, hvor godset skal omlades lidt uden for byen, hvorfra godset transporteres til havnen på en effektiv måde i et forsøg på at få mere transport over på skibene. Så må vi se, hvor der er behov for, at politikerne på Christiansborg går ind og understøtter den udvikling, slutter Kristian Pihl Lorentzen.

Fakta – Udvidelsen af Køge Havn
Frem mod 2022 udvikles både den eksisterende havn og en stor havneudvidelse for omkring 950 millioner kroner med 2.300 kajmeter, 475.000 m2 arealer og unitterminal på 225.000 m2. Samlet udvides havnen med 700.000 m2.
Havnen får en vanddybde på mellem 8,5 og 9,5 meter. Det vil åbne op for, at langt større skibe kan lægge til i Køge Havn.

Læs hele nyheden her og andre nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen