Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Tine, pressebillede

Jeg glæder mig over, at DR har valgt at lave en TV-udsendelse: ”Da Danmark blev flettet sammen” om dansk transporthistorie. Og første afsnit om kanaler og havne, der blev bragt den 6. august har mange fine og interessante vinkler.
Men – som direktør for brancheforeningen Danske Havne – må jeg tage afstand fra slutbemærkningen om, at ”havnene som aktive erhvervshavne, det er i det store hele slut”.
De danske erhvervshavne har det godt, de er i udvikling, og de har en enorm stor betydning for den danske samfundsøkonomi og er en stor og vigtig del af det samlede logistik- og transportsystem.
Lad mig understrege min pointe med følgende fakta:

  • Der er årligt over 100.000 skibsanløb i de danske havne.
  • Den samlede godsmængde i de danske havne var i 2019 knap 83.000 TEU (1.000 tons).
  • Skibsfart står for 6,9 procent af den samlede godstransport i Danmark.
  • Mere end tre fjerdedele af den danske udenrigshandel sker via danske havne.
  • Der landes fisk i de danske havne for en værdi på knap 4 mia kr. årligt.
  • I 2019 ankom mere end 500 krydstogtsskibe til de danske havne. Det gav mere end 1,1 mio gæster, 2.400 jobs i Danmark og 1,25 mia kr. i indtægt.
  • Et sted mellem 20 og 30 danske havne arbejder med vindenergi på den ene eller anden måde. Ser man alene på Esbjerg, så er 80 procent af kapaciteten i det europæiske havvindmøllenet udskibet herfra.

Jeg glæder mig til at se kommende afsnit i serien.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen