Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Dansk offshore skal ruste sig til international konkurrence, og der er politisk vilje og opbakning til havne, søfart og vindenergi.

Vækstbetingelserne for dansk offshore vindindustri og kravene til fremtidens rammer for vind og søfart blev debatteret under offshore vind-messen EWEA den 11. marts 2015.

Danmark må ruste sig for at beholde førertrøjen, når produktionen af vind i Nordsøen mangedobles i de næste 15 år. Det kræver, at dansk industri, virksomheder og politikere gør noget for det nu.

Erhvervets ønsker til politikerne
Første runde ved debatten var erhvervets bud på, hvad politikerne kan gøre for at hjælpe industrien på vej.

”Danske Havne efterspørger politisk vilje til vind og dansk investering i sværgodsruter og havnes bagland. Helt konkret efterlyser Danske Havne 45 mio. kr. til at lette adgangen for store møllekomponenter til udskibningshavnene,” sagde Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne.

Jan Hylleberg, direktør for Vindmølleindustrien, bakkede op med budskabet, at investering i infrastruktur, produktion, test og demonstration udgør den danske styrkeposition.

Moderator Kim Ege Møller fra Danmarks Rederiforening såede tvivl, om der er plads til flere havnes interesse i offshore vind segmentet. Både Danske Havne og Vindmølleindustrien understregede, at der i høj grad er plads til og behov for de godt 18 danske havne med interesse i offshore vind. Fokus er på nicheroller og klyngesamarbejde. De er ikke alle produktions- og udskibningshavne.

Allan Lyngsø Madsen fra Dansk Metal tilføjede endnu et krav til den nationale styrkeposition, nemlig kvalificeret arbejdskraft og en ny maritim generation.  Der er udsigt til masser af søfarts- og industrijobs i offshore vind, men det kræver uddannelse.

Rederiforeningens adm. direktør, Anne Steffensen, efterspurgte en fælles havvindstrategi i Nordsøen, og at al offshore søfart skal med i rammevilkårene, herunder konkrete problemer med skatteforhold.

Politisk opbakning og tænkeboks
I den politiske debat deltog Thomas Jensen (S), Brian Mikkelsen (KF) og Hans-Kristian Skibby (DF). Der var fra alle tre politisk opbakning til havne, søfart og havvind.

Thomas Jensen nævnte, at en ny dansk blå vækstplan er på vej som opfølgning på regeringens vækstplan for det Blå Danmark fra december 2012. Danske Havnes efterlysning på midler til infrastruktur til havne skal også undersøges.

Brian Mikkelsen var enig i, at ro og stabilitet er nødvendig for vækst. Også han bakkede op om den rette infrastruktur til havne og en løsning på skibes skatteproblematik.

Hans-Kristian Skibby sagde, at der er politisk behov for en årlig erhvervspolitisk redegørelse for at understøtte erhvervet med den rette politik.

Hvis alt dette kan udmøntes i de rette investeringer og rammer for søfart og havvind, så er Danmark klar, når vindenergiens anden bølge begynder at rulle.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

EWEA offshore.bmp

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen