Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Debatindlæg af direktør Gitte Lillelund Bech i Jyllands-Posten 23. april 2015: Havne giver job

Når minister for by-, bolig- og landdistrikter Carsten Hansen (S) 23/4 sætter gang i årets landdistriktskonference, bliver det med fokus på at gå ”fra politik til praksis”. For ét er de fine politiske skåltaler om job i landdistrikterne, noget andet er at få det til at ske i praksis.

Danmark er kendetegnet ved 7.000 km vandkant, hvor de danske havne ligger som perler langs ”den blå motorvej”. Havnene er naturlige knudepunkter i hele Danmark som transport- og logistikcentre såvel som erhvervscentre. Mange job i landdistrikterne skabes af erhvervshavnene.

Op mod 70.000 danskere har deres job ved de danske havne, hvilket blandt andet skyldes, at 80 pct. af den danske udenrigshandel kommer igennem en havn. Havnene spiller en særlig rolle som skaber af job i vandkanten, og der er politisk opmærksomhed på havnenes muligheder for at bidrage til lokal vækst og beskæftigelse inden for mange forskellige specialer: offshore, krydstogt, fiskeri, sværgods og meget mere.

Det sker blandt andet på baggrund af, at virksomheder på havnene opbygger klynger, der trods konkurrence også understøtter og udvikler hinanden og dermed udvikler arbejdspladser.

Og det er ikke kun i de store havne, at jobbene skabes. Fx er der fem mindre havne i den vestlige Limfjord, som sammen er en erhvervsklynge. De har stor betydning for jobskabelse og økonomi i deres område – med 2.900 job, 6,3 mia. i produktionsværdi og 7 pct. af indkomstskabelsen i de fem kommuner. Danske Havne er enig i, at der er et behov for at gå fra politik til praksis, når vi diskuterer jobskabelse i landdistrikterne. Derfor ville det være rart, hvis der fx kom yderligere fokus på fastholdelse af industrijobbene i fx fiskeriet. Danmark har en styrkeposition inden for fiskeriet, der står for 20 mia. kr. og 14 pct. af fødevareeksporten.

Hele 85 pct. af de årlige danske fangster landes af danske og udenlandske fiskere i havnene i Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn og Hvide Sande. Så politiske tiltag på fødevareområdet bør indtænke fiskeriet, da det genererer produktionsarbejdspladser i landdistrikterne.

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen