Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bjørn B Christiansen
Bjørn B Christiansen

Danske Havne har sammen med havnene i Esbjerg, Rønne, Vordingborg og Kalundborg haft indlæg i KTC – Teknik & Miljøs temanummer om havne. Temanummeret om havne stiller skarpt på erhvervshavnenes udvikling og omstilling til nye markeder, som netop refererer til dette års Havnekonference.

Bjørn B Christiansen
Bjørn B. Christiansen, direktør for Danske Havne, opfordrer til, at de danske havnes konkurrenceevne tænkes ind i den kommende havnelov, energiforliget og i strategien for cirkulær økonomi.

Udviklingen de sidste 5-20 år har vist, at havnesektoren er lydhør over for kundernes behov og effektivt transformerer sig i takt med udviklingen. Det handler om lydhørhed og entreprenørskab. Det skal havnesektoren blive ved med.

  • Esbjerg Havn har formået at transformere sig fra at være én Danmarks største fiskerihavne til en global udskibningshavn for offshore havvind.
  • Rønne Havn er i gang med en uddybning og en udvidelse, som skal sikre, at den er klar til det voksende krydstogtmarked, og at den bliver centrum for Østersøens havvind.
  • Vordingborg Havn har foretaget en udvidelse til rette tid og sted og er klar til større kunder og som udskibningshavn for den nye Storstrømsbro.
  • Kalundborg Havn har undergået en transformation fra at være en færgehavn til at blive en industri- og containerhavn.

Alle er stærke eksempler, som vi ser i mange forskellige varianter og former rundt om i de danske erhvervshavne. På den måde minder havnesektoren om det danske landbrug i slutningen af 1800-tallet, hvor man stod over for globale udfordringer med prisfald på korn. Landbruget evnede at transformere og omstille sig til et helt andet marked, nye produktionsformer og
nye organisationsformer.

Skal tilpasse sig kunders behov

I øjeblikket står vi over for en global godsudvikling, der grundlæggende skifter karakter. Vi står over for nye teknologier og skibstyper, samt mere koncentrerede mængder gods, som stiller nye krav til havnenes investeringer i kajanlæg, sejlrender og meget mere. Fælles er, at det skal tilpasses kunders behov. Hvis ikke, så finder kunderne nogle andre havne at drive virksomhed på. Ikke nødvendigvis andre danske havne, men andre havne i Europa. Endelig står vi overfor lokale krav om erhvervs- og byudvikling på havnearealerne. Her har den nye planlov givet havnene og havnevirksomheder mulighed for bedre at operere uden at blive presset ud af byudviklingen.

“Havne kan investere, så infrastruktur er klar til de
fremtidige markeder – til gavn for nuværende og
fremtidige kunder. Derfor er det oplagt at lade de danske
erhvervshavne blive centre for transformationen til
cirkulær økonomi, dekommissionering og ocean economy.
Men det kræver, at rammevilkår og viljen følger med.”

Brug for konkurrencedygtige vilkår

Derfor er det enormt vigtigt, at havnene får mulighed for at respondere fornuftigt og klogt på fremtidens udfordringer. Et af de tiltag, der skal gøres, er, at havnene bliver i stand til at konkurrere på lige vilkår med såvel havne i Danmark som i Europa. Jeg opfordrer til, at de danske havnes konkurrenceevne tænkes ind i den kommende havnelov, energiforliget og i strategien for cirkulær økonomi. Med konkurrencedygtige rammevilkår også i forhold til de europæiske havne, får havnene mulighed for at kunne foretage den rette transformation.

Havnekonference om transformation

Netop transformation er det emne, som Danske Havnes Havnekonference 2018 i Esbjerg Havn kommer til at adressere. Omdrejningspunktet for konferencen bliver både den grønne og den digitale omstilling, som i disse år finder sted, hvor end man kigger. Havnekonferencen giver svar på, hvordan de danske havne skal gribe fremtidens udfordringer an. Alle med interesse for havnesektoren er velkomne. Læs mere om Danske Havnes Havnekonference her

For mere information kontakt, kommunikationskonsulent i Danske Havne, Jonatan Sandager Hansen, på 2822 8214 eller på jsh@danskehavne.dk

Kilde: Teknik & Miljø, Kommunalteknisk Chefforening

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen