Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Horsens-luftfoto-2-2014

De danske havne har igennem historien givet fødsel til mange danske byer, som er opstået omkring den handel, som havnene førte med sig. Og selvom der er gået lang tid siden havnene blev grundlagt, er der fortsat mange danske havne, der ligger centralt placeret i byerne.

Andre havne er dog i løbet af de seneste år flyttet væk fra centrum til steder, hvor en større grad af erhvervsudvikling er mulig. En tungtvejende grund til at, at by og havn kan have det svært side om side, er, at havnen og dens virksomheder kan medføre støj, støv og lugt. Samtidig vil stadig flere gerne bo tæt på det maritime miljø ved havnen.

I Horsens er man påbegyndt arbejdet med ”Vores Havn”, hvor man lader havnen udvikle sig på en anden placering end i dag. Samtidig udnytter man så mulighederne for at bygge nye boliger omkring havnen. På den måde skal havnen skabe værdi både som forretning og som en del af byen, så der kan være plads til både virksomheder og byens borgere.

I Danske Havne lægger direktør Tine Kirk Pedersen også vægt på, at overvejelser om en havns fremtid ikke kun handler om selve havnen, men også de mange virksomheder, som er placeret på eller i nærheden af havnen. ”Det er meget uheldigt, hvis man bryder en klynge af virksomheder på havnen op uden at sikre en alternativ placering. Det er helt afgørende, at man ikke forsøger sig med ”snuptagsløsninger” i forhold til havnenes udvikling” slår hun fast.

Hun ser derfor positivt på processen i Horsens, hvor der er vilje til at skabe plads til både borgere og virksomheder: ”Det kræver grundige overvejelser og langsigtet planlægning uanset hvilken vej man ønsker at gå, fordi havnen også hænger tæt sammen med alle virksomhederne med relation til havnen. Inddragelse af parterne er for mig at se et godt udgangspunkt for en god samlet løsning” pointerer hun.

Meget tyder desuden på, at generne ved at bo tæt på havnen i fremtiden vil blive mindre. Den teknologiske udvikling med større brug af el til at drive udstyr på havnen, landstrøm til skibene samt støjreducerede anlæg vil gøre havnedriften mindre generende for naboerne. Det vil forhåbentlig medvirke til, at det bliver endnu nemmere for havnen, virksomhederne og borgerne at finde de kompromiser, som er nødvendige for, at havnen fortsat kan være et centralt element i byen.

De danske havne har i forbindelse med offentliggørelsen af deres grønne vision lagt vægt på, at målet er den emissionsfri havn med understøttelse af grøn adfærd hos havnens kunder. Visionen kan derfor ifølge Tine Kirk Pedersen være med til at muliggøre, at havnene fortsat kan være placeret i centrum af de danske havnebyer: ”Havnene og deres kunder vil i fremtiden sætte stort fokus på at sikre, at motorlarm og udledninger fra maskiner og skibe forsvinder. Derudover investerer havnene allerede nu i anlæg, der kan medvirke til at begrænse støj fra arbejdet med godset. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke fortsat vil kunne mærke, at en havn er et sted, hvor der arbejdes. Der vil derfor fortsat være aktiviteter i en havn, som kan støje, støve eller lugte. Men jeg er helt overbevist om, at havnenes indsats med den grønne omstilling vil gøre, at de vil opleves som bedre og bedre naboer, efterhånden som tiden går”, bemærker Tine Kirk Pedersen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen