Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DH-logo med txt-5 (2)

Danske Havne har det seneste år arbejdet med tre fora: DirektørForum, Forum for mindre havne og FiskerihavneForum. Denne struktur er blevet evalueret og forbedres derfor i 2016.

Danske Havnes bestyrelse har evalueret og lagt rammerne for aktiviteterne i Danske Havne. Den nye struktur med fora har nu virket 1½ års tid. Der har været et ønske fra flere havnechefer og – direktører om lidt hyppigere aktivitet. Bestyrelsen tager det også som et udtryk for, at medlemmerne gerne vil foreningen og de aktiviteter, der er. Derfor har bestyrelsen besluttet, at

  • DirektørForum mødes 2 gange årligt. Den lange, faglige studietur afholdes i efteråret efter generalforsamlingen, dvs. næste gang i efteråret 2016. I året uden generalforsamling afholdes tur til Bruxelles kombineret med fagligt indhold.
  • Forum for mindre havne mødes mindst 2 gange årligt, hvoraf den ene gang er et endagsseminar, mens den anden gang er et 24 timers seminar, gerne i tilknytning til en medlemshavn.
  • FiskerihavneForum fortsætter den nuværende kadence med at mødes i foråret til en middag og dagen efter møde indtil frokost i en medlemshavn, mens efterårets møde er et 24 timers møde med fagligt internt eller eksternt input. Hvert andet år tager FiskerihavneForum på studietur af 3-7 dages varighed.

Arrangementerne afholdes i videst mulige omfang i medlemshavne. Omkostningerne dækkes af deltagerne. Danske Havne er vært ved en årlig middag i forbindelse med aktiviteterne.

DH-logo med txt-5 (2)

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen