Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Miljøministeren ønsker sig en planlov på havet. Det kan være fornuftigt at finde ud af, hvilke aktiviteter der skal findes plads til på havet. Erhverv, rekreative formål og natur kæmper om pladsen. Danske Havne siger ja tak til en prioritering af erhvervsinteresser og nej tak til nye planer og administrative byrder på erhvervslivet. Det er Trafikstyrelsen, der behandler havnenes ansøgninger. Det skal der ikke ændres på. Danske Havne deltager meget gerne i den fortsatte dialog.

Miljøministeren har meldt klart ud, at hun ønsker en planlov på havet. Det indbefatter også kystnære områder. For havnene gælder ved alle projekter, også projekter, hvor etableringen, renoveringen, fjernelsen eller udvidelsen sker inden for havnens dækværker, at det er Trafikstyrelsen, der behandler ansøgninger om havneudvidelse. Det er Danske Havnes helt klare synspunkt, at sådan skal det også være fremover.

Kystdirektoratet løftede den 4. november 2014 sløret for principperne bag et nyt administrationsgrundlag, når de giver tilladelse til aktiviteter. Det skete på en konference, hvor ikke mindst de rekreative interesser, hvor sagerne afgøres i Kystdirektoratet, var stærkt repræsenteret.

Miljøministerens dagsorden er, at havet ikke må ende som et tivoli eller en losseplads. Danske Havne deler ministerens ønske. Det er nødvendigt at prioritere erhvervsinteressernes muligheder for at udvikle sig også ud i havet, når der er forretningsmæssige behov for at udbygge og udvide aktiviteter. En prioritering af, hvilke aktiviteter vi ønsker, kan være fornuftig. Det må aldrig blive en kamp om pladsen, hvor det blot gælder om at have spurgt først.

Der er allerede mange hensyn at tage, når havnen udvikler sin aktivitet på havet. For det første er det en udfordring, at 17 procent af de danske farvande er udpeget som Natura 2000 områder. Aktiviteter både her og i nærheden af disse områder er pålagt særlige restriktioner. For det andet stiger interessen for at færdes på og ved vandet. Erhvervsmæssig sejlads og fiskeri, havne og indsejlinger, havvindmøller og klappladser konkurrerer både med fritidsinteresser, kano og kajak, svømning, badehoteller og hoppeborge, sænkning af vrag og nyere produktion som havbrug og tanganlæg.

Konferencen tog udgangspunkt i, at Kystdirektoratet udarbejder et nyt administrationsgrundlag, som sikrer nye rammer for, hvordan myndighederne skal vurdere projekter på havet. Et grundlag, som ifølge miljøministeren er det første skridt mod en egentlig planlov for havet.

Kystdirektoratet opstiller 21 kriterier, som kan bruges til at vurdere projekter. Det handler eksempelvis om projektets jobeffekt, evne til at tiltrække turister, hvad det kan gøre for friluftslivet, og hvor stor skade eller gavn projektet er for havmiljøet.

Danske Havne er enige i, at det kan være fornuftigt at finde nogle kriterier, der skal ligge til grund for, at miljømyndighederne har et grundlag til at afgøre ansøgninger inden for deres nuværende ressort. De kriterier skal naturligvis spejle de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige interesser, sådan at der ikke stables et plangrundlag og nye administrative byrder på benene, der forhindrer fortsat udvikling af havnene. Den dialog deltager Danske Havne meget gerne i.

Det nye administrationsgrundlag sendes i høring efter nytår. Miljøministerens tanke er, at der skal kunne fremsættes lovforslag til en planlov tidligst i efteråret 2015.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Planlov på havet kystdirektoratets konference december 2014.jpg
Billedet viser deltagerne på Kystdirektoratets konference

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen