Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

MST-miljøstyrelsen

Frederikshavn Havn indsejling

De danske erhvervshavne har gennem længere tid udtrykt en vis bekymring over de forlængede sagsbehandlingstider i Miljøstyrelsen for klaptilladelser. Klaptilladelser har stor betydning for havnes drift og vedligeholdelse af sejlrender, som sikrer at skibe kan anløbe havnen. Derfor har Danske Havne haft et møde med Miljøstyrelsen for at komme frem til en fælles forståelse for problemstilling og finde en løsning. Dette har resulteret i, at der er nu er kommet fremdrift for de havne, som har været særligt hårdt ramt af forsinkelserne, siger Helene Repsdorph.

En del af årsagen til forsinkelserne har været sammenlægningerne mellem relevante styrelser, som har foregået det sidste års tid. Her tænkes først på opdelingen mellem Naturstyrelsen og Svana, hvor sagsbehandlerenheden blev rykket fra Naturstyrelsen og til Svana. Som led i sammenlægningen pr. første februar i år mellem Svana og Miljøstyrelsen, er der igen blevet rykket rundt. Det har stillet havnens tålmodighed på en hård prøve, men vi kan nu se fremad.

Der forventes ikke flere organisatoriske sammenlægninger og derfor ses mod nye horisonter. For at komme frem til en smidigere ansøgningsproces, vil ansøgningsprocessen for klapsager blive digitaliseret. Danske Havne vil deltage i digitaliseringsprocessen sammen nogle udvalgte havne. Testforløbet forventes at begynde i løbet af sommeren.

For spørgsmål til klaptilladelser, kontakt Helene Repsdorph på hr@danskehavne.dk / 7211 8105

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen