Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Foto: Esbjerg Havn
Foto: Esbjerg Havn

Det var også i 2020, at erhvervsfremmebestyrelsen, der hører til under Erhvervsstyrelsen, udpegede det blå Danmark som en ud af tolv danske styrkepositioner. Selvom selve udpegningen skete før Coronapandemien brød ud, vil det formentligt medføre et større fokus på den samlede maritime branche i fremtiden. Og det er vi selvfølgelig meget glade for i Danske Havne, fordi det giver os bedre udviklingsmuligheder.

Erhvervsfremmebestyrelsens opgave er at bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det gør de ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark. Midlerne, som nu blandt andet skal bruges på at sætte endnu mere skub i en branche som Det Blå Danmark, kommer dels fra EU’s strukturfonde og dels fra statens midler til decentral erhvervsfremme.

I Danske Havne håber vi, at vi får mulighed for at bruge vores nyoprettede blå klynge, der har til hensigt at bringe forskellige erhvervsnetværk på det maritime område tættere på hinanden, i arbejdet med at styrke udviklingen i det blå Danmark. På den måde får vi nemlig muligheden for at udnytte det fulde potentiale af den samlede maritime branche, så vi sammen kan sætte fokus på områder som grøn omstilling, mere gods på sø og havnene som energihubs.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen