Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Det Blå Danmark samarbejder om at sikre, at maritime forslag til regeringens innovationsinitiativ INNO+ bliver realiseret via et samfundspartnerskab. Der forventes udbudt 30-50 mio. kr.

Regeringen afsatte i oktober 2013 nye midler til at understøtte fem typer af partnerskaber. Bl.a. et maritimt forslag om blå arbejdspladser via grønne løsninger. Midlerne kommer fra den kommende Danmarks Innovationsfond.

Regeringens innovationsprojekt INNO+ skal forvandle udfordringer for samfundet til vækst- og jobskabere. Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Dansk Metal og Søfartsstyrelsen vil i fællesskab fokusere kræfterne på relevante områder. Danske havne deltager i følgegruppen til initiativet. Det maritime fællesskab har fokus på den energieffektivitet, der skabes ved udvikling af nye energieffektive skibsteknologier i bred forstand. Til eksempel kan nævnes:

Energieffektive skibe:
1. Udvikling af retrofits (opgraderinger) til eksisterende skibe
2. Udvikling af designs til brug af batterier og brændselsceller i færgetrafikken
3. Alternative brændstoffer
4. Letvægtsmaterialer til maritimt brug, herunder til skrog og overbygninger

Energieffektiv drift:
5. Udvikling af forretningsmodel for Northern Sea Route
6. Udvikling af metoder/programmer til optimering af brændstofforbruget
7. Simuleringsprogrammer til fastlæggelse af nødvendig fremdrivningseffekt i dårligt vejr

Dokumentation:
8. Beslutningssystem for retrofit (opgradering) af skibe med forbedrede systemer og processer

Det Blå Danmark har med finansiering fra Den Danske Maritime Fond etableret et projektsekretariat ledet af kontorchef Rikke Aarøe Carlsen og chefkonsulent Magnus Gary. De skal i det kommende år udelukkende arbejde med INNO+.

Sekretariatet skal kortlægge og konkretisere mulige projekter. Ikke mindst erhvervsorienterede projekter, som kan indgå i et partnerskab om blå arbejdspladser via grønne løsninger mellem virksomheder i Det Blå Danmark, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor.

Mere information og frister

  • Opslag forventes offentliggjort senest i april 2014
  • Forventet 1. ansøgningsfrist 2. juni 2014 kl. 12
  • Frist for endelig ansøgning er 1. september 2014 kl. 12. Forventet beslutning om bevilling i oktober 2014
  • Der vil være krav om en governancestruktur med et solidt KPI system
  • Der udbydes 30-50 mio. kr. pr partnerskab, hvor Danmarks Innovationfonds vurdering af partnerskabet og vores aktiviteter vil være afgørende for størrelsen af finansieringen
  • Finansiering forventes ydet efter 1:2:3 princip med betydelig medfinansiering

Sekretariatet vil i den kommende periode afholde en række åbne møder rundt omkring i Danmark. Her er både aktører i og uden for den maritime industri velkomne til at deltage. Lokationer er ikke fastlagt, men datoerne er:

6. marts i Frederikshavn
13. marts er på Fyn
20. marts er i Esbjerg
21. marts er i Aarhus

26. marts København, Københavns Maskinmesterskole kl. 12-14

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.
Blå inno.jpg
Kilde: Det Blå INNO+ sekretariat

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen