Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Dette er den første ud af to offentlige høringer iværksat af Europa-Kommissionen vedr. en ændring af den generelle gruppefritagelsesforordning (forordning 651/2014), hvor havne og lufthavne nu ønskes inkluderet. Formålet er at forenkle anvendelsen af statsstøttereglerne, hvilket reducerer administrative byrder og omkostninger og fremskynde gennemførelsen af visse typer af udviklingsprojekter. Ved at inkludere støtteforanstaltninger til havne og lufthavne i den generelle gruppefritagelsesforordning, vil medlemsstaterne ikke længere skulle anmelde statsstøtte til Kommissionen og vente på godkendelse fra Kommissionen, før projektet kan sættes igang.

Danske Havnes høringssvar er en oversættelse af det danske høringssvar, som kan læses her

Læs Danske Havnes høringssvar her
Læs Kommissionen høring her
Læs Kommissionens pressemeddelelse her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen