Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Kommissionen lancerede den 13. oktober 2016 en offentlig høring om ændring af den generelle gruppefritagelse på statsstøtteområdet, forordning (EU) nr. 651 af 17. juni 2014 samt forordning (EU) nr. 702/2014. De foreslåede ændringer af gruppefritagelsen indebærer bl.a. at offentlig støtte, der ydes til havne og lufthavne, under visse betingelser skal være omfattet af gruppefritagelsens safe harbour.

Danske Havne har samarbejdet med havnenes europæiske forening ESPO om et koordineret svar.

Særligt har Danske Havne lagt vægt på, at forslaget bør sikre:
at reglerne ikke åbner for øget statsstøtte eller spekulation i tabsgivende investeringer

at sikre adgang for offentlig tilskud og investering i adgang til havne fra både sø og land for at sikre fair konkurrence mellem transportformerne

at garantere fortsat mulighed for den danske model med kommunal investeringsgaranti

Læs Danske Havnes høringssvar

For nærmere orientering kontakt Danske Havnes sekretariat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen