Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

EU: Høringssvar om kommende udviklingsprogram for fiskeriet, herunder fiskerihavnes rolle og mulighed for tilskud til nøgleinfrastruktur

Stor rost til NaturErhvervstyrelsen for inddragelsen i processen med at formulere et nyt EHFF program 2014-2020.

Danske Havne mener grundlæggende, at udkastet til udviklingsprogrammet ikke tager højde for fiskerihavnes centrale rolle i fiskerikæden og værdiskabelsen.

Finansieringsrammen for programperioden fremgår ikke af høringen, hvormed prioritering af midler er ukendt. Danske Havne anbefaler at finansieringen beror på erfaringer fra EFF 2007-2013 med fokus på dokumenteret værdiskabelse og dermed støtteværdige projekter.

I høringssvaret fremgår kommentar om:

  • Fiskerihavnes rolle i fiskerisektoren
  • Fiskerihavnes værdiskabelse
  • Interventionslogik for fiskerihavne
  • Tilskud er ikke statsstøtte
  • Fair konkurrence
  • Administrative byrder
  • Selvregulering

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs NaturErhvervstyrelsens høringsmateriale

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen