Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Påsejlingen af jernbanebroen over Limfjorden i marts 2011 medførte skærpet lodspligt mv. Nu har myndighederne undersøgt det hele grundigt, og en væsentlig årsag var kommunikationen eller mangel på samme mellem skib og bro. Det skal der blandt andet tages højde for ved udstedelse af et nyt broreglement. Danske Havne har haft et udkast i høring. Danske Havne går ud fra, at forudsætningerne for at lempe den midlertidige lodspligt derfor er til stede, sådan at lodspligt, når reglementet er trådt i kraft, føres tilbage til det oprindelige krav. Det betyder, at lodspligten fremover kun skal gælde for skibe over 80 meter og ikke som nu for skibe over 53 meter. Danske Havne går ud fra, at Søfartsstyrelsen inddrager dette i udstedelsen af broreglementet.

 

Se høringssvaret her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen