Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Europa-Kommissionens definition på en grøn havn: “I forhold til EU’s transportpolitik, er en grøn havn en havn, der lykkes i at balancere miljømæssige udfordringer med den økonomiske efterspørgsel”. Det er i dette perspektiv, at Danske Havne har anskuet pakken om cirkulær økonomi.

Erhvervets interesse i at udnytte ressourcer bedre har potentiale for at skabe arbejdspladser i relation til havnes aktiviteter. Materialestrømmen i den europæiske og internationale transportkæde omfatter ofte havne. Til eksempel genanvendelse af vindmølledele, ophug af offshore borerigge, udtjente offshore kabler, servicestationer til opsamling af slopolie og gas fra fragtskibe samt aktiviteter i forbindelse med sortering, genanvendelse og opbevaring af affald fra den maritime transport og samhandel. Herudover kommer mange andre affaldstyper, der håndteres i virksomheder på havnene.

Forslaget om affald er alene kommunalt. Danske Havne har følgende kommentarer og praktiske hindringer for forslaget om affald:

  • Sedimenter som ikke-affald.
  • Reducer spild og affaldsmængde
  • Affald i havet og princippet om, at forurener betaler
  • Affald i havet og havnes modtagefaciliteter
  • Farligt affald
  • Tilskud til reparation og bæredygtighedsanalyser

Se Danske Havnes høringssvar

Se Europa-Kommissionens forslag om affald

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen