Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Danske Havne ønsker bekræftet at koncessionsdirektivet ikke vil få betydning for dansk havnepraksis

Koncessionsdirektivet regulerer indgåelse af koncessionskontrakter, det vil sige kontrakter, hvor en privat aktør får retten til at løse en bestemt opgave og til den indtjening, dette kan medføre, fx etablering af en bro og medfølgende broafgifter.

Koncessionsdirektivet er et helt nyt direktiv og dermed uden gældende retspraksis. I Danmark ønskes direktivet implementeret direkte i dansk lovgivning.

Danske Havne finder det meget positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt at gennemføre en AMVAB-måling i forbindelse med implementeringen af koncessionsdirektivet og anbefaler at inddrage erhvervshavne i målingen.

Det er Danske Havnes vurdering, at koncessionsdirektivet ikke vil få betydning for indgåelsen af lejekontrakter mellem offentligt ejede havne og private virksomheder i Danmark. Dette ønskes bekræftet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs høringsbrevet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Læs udkast til bekendtgørelse

 

Læs redegørelse for erhvervsøkonomisk konsekvenser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen