Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Ny EHFF pulje har begrænsede midler og kan styrkes ved øget fokus på sektorens helhed

Danske Havne forholder sig overordnet set positivt overfor for retningen og tankegangen i udviklingsprogrammet, samt at det nye EHFF-program ligesom det tidligere EFF-program åbner for udviklingsprojekter i fiskerihavne og landingssteder.

Danske Havne har gennemgået udkastet til bekendtgørelse og vurderet udviklingsprogrammet i forhold til, om programmet har potentiale til et løft af den danske styrkeposition i fiskerisektoren, hvilket Danske Havne formoder er det danske programs overordnede formål.

Danske Havne vurderer, at der for alle tre politiske fokusområder vil være tale om fiskerihavnes investering i skibsservice, værdikædeoptimering og fartøjers adgangsforhold. Danske Havne mener, at der et generelt behov i det danske EHFF-program for at se på, hvad der tjener helheden bedst og i særdeleshed programmet for fiskerihavne og landingssteder. Uden en stærk værdikæde bliver det svært at fastholde en stærk markedsposition i den internationale konkurrence.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs høringsmateriale fra NaturErhvervstyrelsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen