Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

En ny Storstrømsbro bør tage højde for adgangsforhold fra land- og søside

Vejdirektoratet har afsluttet VVM-undersøgelsen for anlæg af en ny Storstrømsbro og ned-rivning af den eksisterende bro. Resultatet af undersøgelsen er beskrevet i en VVM-redegørelse, der er fremlagt for offent-ligheden i en høring.

I forbindelse med anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende bro finder Danske Havne det væsentligt, at broen ikke besværliggør adgangsforholdene fra land- og søsiden til de nærliggende havne i Vordingborg og Orehoved under og efter opførelsen af den nye Storstrømsbro.

Læs Danske Havnes høringssvar her

Læs høringsmaterialet fra Vejdirektoratet her

For nærmere information kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

blh-snabela-danskehavne.dk eller 3370 3441

Ny bro tværsnit
Kilde: Vejdirektoratet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen