Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

EU skærer i økonomien men ikke forventninger til infrastrukturens udvikling

Kommissionen foreslår, at der oprettes en ny infrastrukturfacilitet kaldet Connecting Europe-faciliteten, som skal finansiere infrastruktur på bl.a. transportområdet i perioden 2014-20.

Formålet med forslaget er at fremme den europæiske vækstdagsorden, herunder konkurrenceevne, økonomisk, social og territorial samhørighed i det indre marked.

Kommissionens forslag var i høring tilbage i november 2011. Forhandlinger mellem Rådet og Kommissionen har ændret ved det oprindelige forslag fra Kommissionen. Det giver anledning til kommentarer forud for Rådsmøde.

Forhandlinger mellem Kommissionen og Rådet har skåret 10 mia. EUR fra Kommissionens første forslag. 23 mia. EUR er stadig tilgængelige for transportinfrastruktur. Det er et skridt fremad i forhold til de 8 mia. EUR, der er til rådighed under de nuværende rammer. Men det vil være nødvendigt at lave tilpasninger i TEN-T nettet og de forventede frister for det samlede nets udbygning og sammenhæng.

Kommissionen har selv anslået et behov for investeringer i infrastruktur for 500 mia. EUR. Der bør sættes mere end optimistiske ord og gode intentioner bag udviklingen og gennemførelsen af en effektiv, bæredygtig og inklusiv europæisk transportinfrastruktur som en af ​​de vigtigste drivkræfter for at sikre den økonomiske vækst i EU.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs Transportministeriets rammenotat

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen