Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Danske Havne anerkender kommunernes ønske om at bygge boliger tæt på attraktive arealer som f.eks. de danske erhvervshavne som kan være områder med lugtforurening.
Som udgangspunkt er det dog Danske Havnes vurdering, at det ikke er ideelt med boliger, kontorer og produktionsområder tæt på hinanden, da risikoen for miljøkonflikter bliver stor.,

Scroll til toppen