Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Fleksibel og omkostningseffektiv lodsning er af høj betydning
Lodsning er væsentlig for havnene og samfundet som helhed. Sejladssikkerhed er et nødvendigt udgangspunkt for søtransport. Søtransport er samlet set grønnere end vejtransport, og bidrager derved til et grønnere Danmark og til at mindske trængslen på vejene. Lodsning skal derfor være både fleksibel, så søfartens behov imødekommes, og omkostningseffektiv, fordi godstransporten i høj grad er konkurrenceudsat.

Læs hele Danske Havnes høringssvar HER

Scroll til toppen