Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Danske havne er ikke skatteopkrævere – Danske Havne siger nej til nyt forslag

I forbindelse med Europa-Kommissionens forslag til en europæisk ratificering af den i FN vedtagne Hong Kong Konvention fra 2009 om miljørigtig skibsophugning, har Europa-Parlamentet udbygget forslaget med ekstra tiltag.

Forslaget er ikke gennemarbejdet. Parlamentets egen konsekvensberegning viser afgiftsstigninger i havne på op til 167 pct. Dette vurderes ikke at påvirke samhandlen.

Forslaget er en skævvridning af den maritime konkurrencekraft og vil betyde, at tung gods i højere grad vil flytte fra sø til vej.

Det vil betyde, at rolle pålægges en rolle som skatteopkrævere og vil give en havne en tung administrativ byrde.

Danske Havne har i forbindelse med behandlingen i Parlamentet været i kontakt med medlemmer af Europa-Parlamentet for at synliggøre konsekvenser for de danske erhvervshavne.

Næste skridt i sagen bliver en forhandling mellem Rådet og Parlamentet. Når et fælles udkast foreligger vil det blive behandlet i en førstebehandling i Parlamentets plenarsal formentlig i juni 2013.

Læs Danske Havnes holdningspapir med eksempler på økonomiske konsekvenser

Læs Parlamentets konsekvensberegning

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen