Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Transportministeriet bør gennemgå bekendtgørelsen en ekstra gang mhp at lempe de administrative byrder

Danske Havne ønsker øget proportionalitet mellem de krav, der stilles til screening og krav om VVM redegørelse på den ene side og den indvirkning et projekt kan skønnes at få på omgivelserne på den anden side. Derfor lægges der i Danske Havnes høringssvar til VVM-bekendtgørelse på søterritoriet vægt på, at kræfterne bruges, hvor der er tale om større projekter. Det betyder blandt andet, at havnenes vedligeholdelsesprojekter, der ikke ændrer på de miljømæssige forhold, ikke bør gennem hele den administrative proces. Danske Havne opfordrer Transportministeriet til at benytte sig af lejligheden til at gennemgå bekendtgørelsen en ekstra gang med henblik på at lempe de administrative byrder.

Se høringssvaret her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen