Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Fugle- og habitatdirektiv kan styrkes af vejledning, tydeligere lovgivning og samarbejde på tværs af grænserne

Europa-Kommissionen har som led i sin strategi om at gennemgå lovgivninger for sund fornuft valgt at se på fugle og habitatdirektivet. Baggrunden for spørgeskemaet er, at Europa-Kommissionen som del i arbejdsplanen 2015 skal se en række lovgivninger efter i sømmene.

Et af Kommissionens ønsker er at se på fornuften i og muligheden for at fusionere de to direktiver, der tilsammen udgør Natura 2000:

  1. Fugledirektivet fra 2009, der har til formål at beskytte særlige arter af Europas vilde fugle og deres yngle- og vådområder kaldet Special Protection Areas.
  2. Habitatdirektivet fra 1992, der har en bredere tilgang til beskyttelse af dyrearter generelt og bevarelse af naturområder kaldet Special Areas of Conservation.

Mange danske havne har haft sit hyr med lovgivningen. Det er derfor interessant at få disse konkrete erfaringer med i evalueringen, som dækker følgende:

  1. De oplevede positive effekter af lovgivningen
  2. De negative effekter af lovgivningen – administrativ byrde og hvor byrden er uforholdsmæssig stor i forhold til den egentlige miljøgevinst
  3. Ønsker havnene at evaluere og evt. fusionere de to lovgivninger, eller er de bedre som de er på trods af bøvlet.

Læs Danske Havnes svar på den offentlige høring her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen