Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Høringen er en implementering af EU’s direktiv om svovlindhold i marin brændstof for så vidt angår kontrol

Søfartsstyrelsen har ultimo oktober 2014 gennemført høring om udkast til bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe.

Denne høring er sendt i høring af Miljøministeriet og omhandler prøvetagningsmetode, hyppighed og rapportering.

Danske Havnes høringssvar er i overensstemmelse med tidligere afgivne høringssvar om Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe.

Danske Havne har en kommentar i forhold til ”hyppigheden af kontrol og prøvetagning”.  Generelt finder Danske Havne, at der er behov for koordinering og ”best practice” på havnestatskontrolområdet, så kontrolniveauet er ensartet, hvad enten skibet anløber dansk havn eller anden havn i vores nabolande. Det skal være med sigte på, at kontrol ikke bliver en konkurrenceparameter i forhold til, hvilke havne de enkelte skibe anløber. Miljøministeriet konkluderer da også i rammenotatet, at erhvervet som konsekvens af forslaget må forvente ekstra tidsforbrug på skibene grundet øget prøveudtagning. Det betyder et tab af effektivitet for skibsdriften.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs Miljøministeriets rammenotat

Kilde: http://www.shortsea.tv/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen