Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Danske Havne noterer, at der i regionalfondsprogrammet bliver lagt vægt på at styrke de generelle vækstvilkår, herunder Vækstplan for Det Blå Danmark. I forlængelse af dette ser Danske Havne gerne, at den maritime sektor eksplicit bliver nævnt i regionalfondsprogrammets prioriteringsakser.

Danske Havne har yderligere anbefalet, at der ikke bliver sat en begrænsning på antallet af klynger, der kan modtage støtte i de respektive vækstfora. Dette mener Danske Havne er en unødig begrænsning, hvor der risikeres, at mindre eller opstartsklynger bliver overset til fordel for mere etablerede klynger.

Læs Danske Havnes høringssvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen