Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Kort høringsfrist om skibshugning mangler sikkerhed for økonomisk konsekvens for de maritime erhverv

Danske Havne støtter høringssvaret fra Danmarks Rederiforening.

Danske Havne ser også positivt på Hong Kong-Konventionen, der har til formål at sikre, at ophugning af skibe foregår på ophugningsfaciliteter, der er certificerede.

Det sidste skal netop sikre, at arbejdsmiljøet er i orden, og at de farlige materialer håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Det er beklageligt, at ikke et eneste land har ratificeret konventionen, men EU kan gå forud ved at ratificere den vedtagne konvention uden yderligere stramninger.

Danske Havne forstår godt ønsket om, at EU skal presse på for ratificering, men finder det væsentligt at sikre gennem solid analyse, at forslaget ikke har økonomiske og administrative konsekvenser for det maritime erhverv eller strider i mod EU’s søtransportpolitik eller EU’s hvidbog om transport, der begge har fokus på øget maritim vækst og aflastning af vejnettet til fordel for søtransport.

Læs regeringens resumé om skibsophugning

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen