Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Ny vejledning skal gøre det lettere at skabe LNG projekter

Søfartsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over relevante overvejelser i forbindelse med ansøgning om bunkering af LNG i Danmark.

Oversigten bliver offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Formålet med oversigten er, at gøre det nemmere for både ansøger og kommune, når der i fremtiden skal gives tilladelse til bunkring af LNG.

Det er et meget godt udkast til vejledning ved håndtering af LNG operationer. Samlet set er Danske Havne ganske tilfreds med materialet og har kun få kommentarer:

  • I skemaet ”Kommunen”: Beredskabsstyrelsen er ikke myndighed i forbindelse med brand. Det er korrekt, at de skal stille de brandmæssige vilkår, men ansøgning m.m. skal stadig sendes til kommunen, og det er kommunens brandmyndighed, som udsteder tilladelsen. Endelig vil et gas anlæg blive omfattet af Tekniske forskrifter for gasser og dermed lovpligtigt brandsyn.
  • I skemaet ”Andre”: Havnene er ikke myndighed ved terrorsikring af havnene.  Kystdirektoratet er myndigheden der godkender sårbarhedsvurdering og sikringsplanen for havnen, mens rigspolitiet udformer sårbarhedsvurdering sammen med Rigspolitiet og ellers selv udformer sikringsplanen.

Danske Havne har sendt vejledningen til Kystdirektoratet, så de kan være med til at forbedre vejledningen.

Se udkastet til vejledning

Billede fra worldmaritimenews.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen