Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Helsingør og Hundested havne tog den 8. december 2014 imod direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne. Der blev talt om støv og støj udfordringer og vækst i form af et storstilet projekt om Nordsjællands martime klynge.

Gitte Lillelund Bech har haft travlt. 24 medlemshavne på fem måneder er det blevet til siden første arbejdsdag den 1. august 2014 i brancheorganisationen Danske Havne. I det nye år går første havnebesøg til Hvide Sande og Thorsminde.

Hundested Havn – driftig og opfindsom
I Hundested Havn tog havnefoged Søren Brink imod Gitte Lillelund Bech. Her var et af de gennemgående temaer Hundested Havns værdi som erhvervshavn og vigtigheden af at kere om den.

”Hundested Havn er en driftig havn, og det skal politikerne selvfølgelig huske på. Jeg ser nogle af de samme problematikker som ved andre havne, der ligger tæt på byen, hvor man skal tænke over støjgener i forhold til boliger,” forklarer Gitte Lillelund Bech, og fortsætter ”Hundested Havn er jo en erhvervsmotor. Den skal man som kommunal ledelse passe på. Derfor skal byudviklingen hænge sammen med erhvervet.”

Havnefoged Søren Brink kunne dog berette, at havnen både i forhold til politik og borgerinddragelse har fået forholdsvist vide rammer til at drive havn.

Helsingør Havn – Nordsjællands martime klynge
I Helsingør Havn bød borgmester og havnebestyrelsesformand Benedikte Kiær (C) og havnechef Benny Carlsen velkommen til Gitte Lillelund Bech.

I Helsingør Havn er der fokus på det nye storstilede projekt – Helsingør Servicehavn. ”Jeg er glad for, at vores medlemmer i Danske Havne kan inspirere hinanden og bruge de gode ideer og initiativer” fremhæver, Gitte Lillelund Bech og fortsætter ”tanken om at være en servicehavn er inspireret af arbejdet, der foregår i Nordjyllands havne, hvor de har etableret en maritim klynge til at understøtte reparation af skibene.”

I Helsingør Havn er 24 virksomheder i Helsingør og det øvrige Nordsjælland gået sammen om at tilbyde services, så Helsingør Havn kan brandes som servicehavn. Ambitionen er, at der på sigt skal være 50 virksomheder tilknyttet Nordsjællands Maritime Klynge. Skibe, der ligger på reden skal kunne få service og produktudvikling. Som knudepunkt trafikalt og med kun en times transport til Kastrup Lufthavn er Helsingør Havn et af landets sikreste ankerpladser. Og med tyve meters vanddybde og 100 maritime virksomheder inden for en afstand af 50 km har havnefoged Benny Carlsen og den martime klynge gode forudsætninger for succes.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

Gitte i Helsingør.jpg
Billedet viser fra højre borgmester Benedikte Kiær, direktør Gitte Lillelund Bech
og havnechef Benny Carlsen, Helsingør Havn

Kilde: Pressefotograf Lars Johannessen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen