Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bjørn

Bjørn

Forår i havnene –  nye interesse og ad hoc fora ser dagens lys

I øjeblikket er det vigtigste tema i Danske Havne revisionen af havnelovgivningen. Den nye Transportminister er ved at igangsætte den analyse, som skal udgøre grundlaget for ændringerne i lovgivningen.

Vi har netop afleveret vores input til analysen.

Vi regner med, at analysen er færdig, så lovprocessen kan tage sin begyndelse mod slutningen af året.

Det er jo ingen hemmelighed, at interesserne og fokus i havnene er meget forskellige. Det er heller ikke så underligt. Nogle havne er i direkte international konkurrence, mens andre er regionalt eller endda meget lokalt funderet. Nogle vil have kommerciel frihed, andre fusionsmuligheder, mens andre igen lægger større vægt på at bevare den lokale kontrol etc. Men uanset hvad, så er der bred enighed om, at konkurrencevilkårene mellem havnene ikke må være så hårdt bundet op på havnenes organisationsform, og at vi skal have en sund sektor uden risiko for over- og fejlinvesteringer. Level Playing Field er det mundrette danske ord for ensartede konkurrencevilkår og gennemarbejde investeringsplaner og professionalisering af havnene er svaret på en sund sektor.

I vores interne havnelovsudvalg har vi sammenlignet og vurderet de forskelige organisationsformer. Om det så er selvstyrehavnen eller A/S-modellen – eller dem begge – som er den rette form i forhold til havnesektorens udfordringer, må vi bruge noget tid på at få afklaret. Det er ikke så enkelt, og der er mange hensyn, vi bliver nødt til at respektere.

Men der er jo også andet end havnelov i verden.

Vi har besluttet os for at prøve nogle nye arbejdsformer af ved at etablere ad hoc grupper og mødefora for medlemmerne.

Meningen er ikke at lave fasttømrede og frekvente møder. Meningen er at tage et tema op, når der er en håndfuld havne, der har interesse i det – og så lukke det ned igen efter nogen tid. Der er således en gruppe havne, der har interesseret sig for Baltikum, herunder særlig import af biobrændsel. Her starter vi med en tur til Riga, se mere om turen.

Andre igen har interesse i krydstogtsområdet, mens en anden gruppe havne interesserer sig for konsekvenserne af BREXIT (fiskerihavne).

På vores næste direktørmøde i gruppen af de 20 største havne sætter vi således digitalisering på programmet, så mon ikke også dette kunne give nogle blod på tanden.

Som et led i vækstteamets arbejde er vi ved at sammensætte en lille gruppe af havne, der skal kigge på forretningsmulighederne for de 60.000 gennemsejlinger i dansk farvand – det går under betegnelsen Danmark som Maritim Servicestation.

Har du et tema eller et fagområde, der godt kunne tåle et par møder, så lad mig høre. Også gerne lidt nørdet. Så skal jeg nok sætte noget i gang på området.

Det er faktisk på den måde, de andre områder er kommet i fokus.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen