Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

bilkc3b8

Nedsættelsen af brotaksterne over Storebælt skubber til balancen mellem landevejen og søvejen. Indfør grøn transportcheck som modsvar.

I en tid hvor alle taler pænt om de blå landeveje som en god og naturlig løsning på trængselsproblemerne på vejnettet, kan man kun undre sig over den politiske aftale mellem regeringen og DF om nedsættelsen af brotaksterne over Storebælt for privatbilister og godstransport.

Godt nok er reduktionen i taksterne på de 25% bundet sammen med udvidelsen af den fynske motorvej, men nedsættelsen sender et klart signal til brugerne af broforbindelsen. Brug noget mere af det, der ikke er så meget af – vejnettet rundt i svinget om Kattegat – og brug lidt mindre af det, der er meget af – de blå landeveje i Kattegat. Og det vil markedet gøre. Bilisterne og godstransporten vil reagere på et af de fineste instrumenter, det frie marked har, nemlig prissignalet.

Når det bliver billigere at passere via broen, vil de miljøvenlige vejforbindelser over søvejen på Kattegat lide tilsvarende. Isoleret set kan det være nok så rationelt at nedsætte brotaksterne, eftersom tilbagebetalingen af broen er bedre end forventet. Og samfundsøkonomisk er det ligeledes en god ide ikke at overtaksere en vare – kapaciteten på Storebæltsbroen – der er rigeligt af, og hvor marginalomkostningerne på ingen måder kommer i nærheden af de nuværende brotakster. Der er bare et men, og det er at trængslen ligger i vejnettet til og fra Storebæltsbroen. Og altså ikke selve broen.

Udvidelserne af vejnettet kan jo være aldeles velbegrundede, men sammenbindingen af lavere brotakser med udvidelse af den fynske motorvej, viser vel bare, at det er en aldeles dyr måde at øge fremkommeligheden og mobiliteten på.
Nu havde vi ellers lige opnået en succes med at få et modalskifte i biltrafikken mellem Jylland og Sjælland.

Men skal vi have mere af det, nytter det ikke at tage konkurrencekraften ud af Kattegatforbindelserne. Jeg ved, at en række havne p.t. arbejder på bedre godsforbindelser via Kattegat, og for disse må det virke som en håndbremsevending i glatføre, når nedsættelse af taksterne på Storebælt sådan pludseligt bliver politisk stuerent.

Løsningen på det hele ville være helt at droppe takstnedsættelserne. Men den er nu cementeret i beton med et egentlig forlig på området mellem regeringen og DF.
Tilbage står en vingeskudt ambition om at få flere vejbaner på det blå vejnet over Kattegat. Og virkningerne indskrænker sig ikke til Århus-Odden. De øvrige Kattegatruter til Sverige fra hhv. Grenaa og Frederikshavn kommer også til at mærke de ændrede konkurrenceforhold. Og nye Kattegatruter, der aktuelt er i støbeskeen. Ja, de får det sværere.

Så her er et forslag – genopret balancen ved at tage hul på en grøn check i transporten over Kattegat. Det kunne ikke alene reparere på skaderne – det kunne også være begyndelsen på et nyt, intelligent og meget kirurgisk instrument for at komme trængslen på vejnettet til livs. Den grønne check kan udformes på mange måder, men en kompensationsmodel kan enten udformes som et grønt beløb pr. ton gods eller pr. bil til den der bruger Kattegat som transportvej. Når svenskerne kan finde ud af at bruge den grønne check på jernbanegodsområdet for at aflaste vejnettet, kan vi vel også finde ud af at bruge det for at styrke søtransporten for at aflaste vejnettet over Fyn og Østjylland.

For mere information, kontakt Danske Havnes direktør, Bjørn B. Christiansen, på 2537 0364 eller på bbc@danskehavne.dk

Læs flere nyheder på Danske Havnes hjemmeside her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen