Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bjørn B. Christiansen

Bjørn B Christiansen

Blækket var knap tørt efter erhvervsministerens pressemøde den 21.april 2017 med offentliggørelse af rapporten fra Vækstteamet for Det Blå Danmark, før transportminister Ole Birk Olesen satte skub i den del af processen, der vedrører havneområdet.

Det er regeringens plan at fremlægge en samlet vækststrategi for det maritime Danmark på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet, når Folketinget tager hul på efterårssæsonen til oktober. DIS-ordning for offshore skibe og montørordning bliver sammen med en ny indregistreringsafgift for skibe under dansk flag kernen i vækstplanen – havneområdet bliver formentlig ”det tredje ben” i denne plan.

Da transportministeren tiltrådte var én af hans første embedsgerninger at nedlægge det havnelovsudvalg, som forgængeren lige akkurat havde nået at nedsætte.

Profilen på det nye udvalg skulle i højere grad afspejle faglig ekspertise og i mindre grad forskellige sær- og partsinteresser.

Den 1. maj 2017 offentliggjorde transportministeren derfor sit nye ekspertudvalg, der skal se på havneloven. Ekspertudvalget er blevet sammensat, så det repræsenterer brede kompetencer med viden fra både den kommunale, økonomiske og juridiske verden.

Der er et solidt fagligt aftryk i udvalget – og gamle kendinge fra havneverden. Peter Maskell, den tidligere formand Danske Havne og CMP, er til daglig professor på CBS, bliver formand for udvalget. Han er sekunderet af to andre professorer og to advokater.

Man kan roligt sige, at partsinteresserne er blevet klemt godt og grundigt inde. Det tror jeg også er godt. Sektoren trænger til at blive analyseret ordentligt, så evt. omlægninger af sektoren bygger på et ordentligt fagligt grundlag. Vi foretager store milliardinvesteringer i disse år, og havnesektorens investeringsplaner frem mod 2020 er over 5 mia. kr. Det er et markant skifte i investeringsniveauet i forhold til gennemsnittet af de sidste knap 10 år. Skiftet satte ind i 2015 og 2016. Sektoren (ekskl. CMP) investerede i gennemsnit knap 700 mio. kr. årligt i perioden 2009-16. De kommende 2-3 år investeres der godt 1.500 mio. kr. årligt.

Det behøver bestemt ikke være et problem i sig selv. Vi skal bare være sikre på, at almindelige (markeds)kontrolmekanismer og vurderinger af rentabilitet også er til stede, selvom ejerskab og styreform er anderledes i havnesektoren end i andre sektorer. Det særlige for havnesektoren ift. andre kommunale opgaver, der udbydes på et marked, er netop, at produktet er underlagt hård (global)konkurrence – det gælder både for godset, krydstogtturister, short sea ruter, fiskelandinger, dekommissionering af udtjente skibe og olieboreplatforme samt produktion, service og udskibning af havvind.

Det er det der gør havnesektoren så anderledes i forhold til andre kommunale kerneopgaver. Der er således nok at tage fat på for udvalget.

De øvrige udvalgsmedlemmer er:

  • Jens Bødtcher-Hansen, partner hos Kammeradvokaten
  • Rikke Søgaard Berth, partner hos Horten
  • Pernille Wegener Jessen, professor på Aarhus Universitet
  • Carsten Greve, professor på CBS
  • Michael Svane, branchedirektør i DI
  • Bjørn B. Christiansen, direktør i Danske Havne

 

Det er planen, at udvalgets arbejde skal være afsluttet i 3. kvartal 2017 mhp. fremlæggelse af en revideret havnelov i Folketinget i efterårssamlingen 2017.

 

Udvalget har holdt sit første møde 4. maj 2017 og nu sat skub i den del af arbejdet, der består i at få kigget havnesektoren efter i sømmene. Det handler basalt set om, havnesektoren er indrettet rigtigt i forhold til de hensyn om investeringsmæssige risici, fair og lige konkurrence på havnene og mellem havnene samt mulighederne for at vi – til gavn for den regionale erhvervsudvikling og beskæftigelsen – kan få noget mere erhvervsmæssigt ud af havnene inden for de nye globale vækstområder som fx vindenergi, krydstogtsturisme, fiskeri samt evne at møde brancheudviklingen på det maritime område.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen