Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Det er blevet marts, og det er dermed forår. Det betyder, at vores store havnekonference, som vi afholder hvert andet år, nærmer sig. Temaet er grøn omstilling, og du kan stadig tilmelde dig her. Læs også om vores tema om vindenergi i den danske havnebranche, læs en udvidet fortælling om ADP, og så må vi desværre også en tur rundt om coronavirus.

Havnekonference og bæredygtighedspris
Den 22. og 23. april holder vi havnekonference i Aalborg Musikhus (læs mere og tilmeld dig her!). Det bliver med grøn omstilling som centralt emne for konferencen, og som noget nyt indfører vi en bæredygtighedspris, som transportminister Benny Engelbrecht vil uddele til en havn, der i det forgangne år har gjort noget særligt for den grønne omstilling.

Vinderen udpegedes af en jury, der består af Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør for Danske Rederier, Jenny N. Braat, administrerende direktør for Danske Maritime, og Klaus G. Andersen, der er administrerende direktør for Fredericia Shipping og bestyrelsesformand for Danske Shipping- og Havnevirksomheder.

Vi har set os rundt i branchen for at finde de bedste og mest oplagte jurymedlemmer, der både har solidt branchekendskab, og som vi ved samtidig har blik for den grønne omstilling. Og vi har været så heldige og privilegerede, at vores tre førstevalg alle har sagt ja. Det er vi meget glade for, og det løfter hele bæredygtighedsprisen betragteligt, at vi har så kompetente kræfter i juryen.

Vindeventyret går gennem de danske havne
Vindmøller spiller en stadig større rolle for både energi, vækst og arbejdspladser i de danske havne, og forretningsområdet vil vokse sig endnu større i fremtiden. Derfor er vi undervejs med både kortlægning og analyse af omfanget og potentialet på vindområdet som en del af et nyt temaarbejde.

Vi vil fra næste uge sætte fokus på et nyt tema under navnet ’Vindeventyret går gennem de danske havne.’ Det kommer blandt andet til at indeholde en analyse af potentialet i nye arbejdspladser i offshore-sektoren, en kortlægning af havnenes engagement i vindeventyret i dag, et overslag over omfanget af nødvendige havneinvesteringer og ikke mindst en række historier fra de havne, der allerede i dag opererer med havvind.

Vi lancerer samtidig en ny temahjemmeside, som bliver en fast del af forsiden, og som vi vil bruge, når vi udgiver grønne nyheder, der har med vind at gøre.

Coronavirus
Vores havne i Danmark er på forskellige niveauer i dialog med Sundhedsstyrelsen, og havnene følger deres anbefalinger.

Det er Sundhedsstyrelsen, der koordinerer beredskabet tæt med sygehuse, ambulancetjenester og praktiserende læger. Beredskabet justeres løbende, efterhånden som situationen ændrer sig. Statens Serum Institut har et beredskab, så man meget hurtigt kan undersøge prøver for den nye virus.

Havnene har ikke hver især konkrete beredskabsplaner, da det alene er Sundhedsstyrelsen, der nationalt forestår udvikling og gennemførelse af disse.

Men vi følger selvfølgelig udviklingen tæt og skal nok opdatere, når vi har noget nyt.

Danske Havne sætter spot på…
Hver måned fremover vil vi sætte fokus på en medlemshavn på vores hjemmeside, i vores eksterne nyhedsbrev og vores SoMe-kanaler.

Her i marts lægger vi ud med at sætte spot på ADP, som i sommer fik ny direktør, og som i de seneste uger har været meget i vælten i pressen på grund af nye aftaler med Skattestyrelsen og senest en milliardaftale med Mærsk om investeringer i Taulov Dry Port. Det kan du læse her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen