Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (11)

Nu kommer vi snart ikke uden om det længere: Folketingsvalget er på trapperne. Det får selvfølgelig alle politisk interesserede helt op på dupperne – ikke mindst interesseorganisationer som Danske Havne. Vi har derfor brugt den seneste tid på i endnu højere grad end normalt at byde ind med vores politiske interesser og vores syn på Det Blå Danmarks udfordringer og muligheder til de politikere, som vi både i dag og efter et kommende valg ser som de mest relevante beslutningstagere for Danske Havne.

Positivt med fokus på infrastruktur
VLAK-regeringen indgik i fællesskab med Dansk Folkeparti en infrastrukturaftale i marts. Vi anerkender først og fremmest initiativet bag infrastrukturplanen, der skal gælde fra 2021 til 2030, fordi den sætter det nødvendige lange lys på udbygningen af infrastrukturen.

Planen indeholder også mange projekter, som Danske Havne hilser velkommen, og generelt er vi selvfølgelig glade for det fokus, der er og bør være på landets infrastruktur. Især fordi de blå motorveje, som vi kalder havene, er så vigtig en del af at få bundet landet bedre sammen.

Grøn omstilling og et specifikt ekspertudvalg, tak
Men vi har også udtrykt ønsker om forbedringer. Infrastrukturplanen burde være mere end en prioriteringsliste og eksempelvis også indeholde visioner for den grønne omstilling af transportsektoren, og Danske Havne savner især konkrete forslag til, hvordan godstransport kan flyttes var asfalt til søs.

Der er masser af plads på de blå motorveje, og det vil bidrage væsentligt til at mindske trængslen på vejene og samtidig reducere godstransportens CO2-udledning.

Derudover – og helt konkret – opfordrer Danske Havne regeringen og resten af Folketingets partier til, at der nedsættes et ekspertudvalg, der kan komme med konkrete forslag til, hvordan Danmark kan flytte gods fra lastbil til skib. Både når det gælder nationale transporter i Danmark, men også når det gælder internationale transporter til og fra Danmark og igennem Danmark.

Særligt fokus på grøn omstilling og genanvendelse
De blå motorveje er en del af vores arbejdsplads, og derfor passer vi på dem. Allerede i dag samarbejder mange af de danske havne med forskellige virksomheder om eksempelvis at optage og genanvende så meget af den plastik, der er i havene, som muligt.

Vi arbejder netop i disse uger på at stable et nyt projekt på benene, som skal sætte større fokus på genanvendelse af plastik fra havene til forskellige andre materialer. Dels fordi det er spild, hvis plastikken brændes eller deponeres, og dels fordi vi også gerne vil gøre vores for at arbejde for, at vi passer endnu bedre på vores miljø og på vores natur.

Det er et projekt, som vi glæder os til at fortælle mere om, når vi er lidt længere i processen.

Danske Havne og Danmarks Fiskeriforening afholdt succesfuld konference
I sidste uge, nærmere bestemt i fredags, afholdt Danske Havne i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening en meget vellykket fiskerikonference på Hotel Fjordgården i Ringkøbing.

Temaet for konferencen var ”Hvilken værdi skaber dansk fiskeri i dag og i fremtiden – i skyggen af Brexit?” og var vel mere aktuelt end nogensinde før.

Vi havde besøg af fiskeriminister Eva Kjer Hansen, der fortalte om de politiske planer for Danmarks fiskeri, og derudover fik vi spændende oplæg fra Danmarks Fiskeriforening, Danish Seafood Association og en af vores egne danske fiskerihavne. Dagen blev afsluttet med en mere åben snak mellem aktørerne, hvor der selvfølgelig var plads til spørgsmål fra salen og dermed en livlig debat.

Fra Danske Havnes side vil vi gerne takke for godt samarbejde med Danmarks Fiskeriforening og for interessen fra de mange engagerede deltagere.

Nyd april og foråret og påsken – og ikke mindst valgkampen, der allerede er skudt godt i gang.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen