Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes ønsker til den nye regering – lad ord blive til handling

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg

Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne

Kilde: Folketinget

I det første nyhedsbrev efter regeringens tiltræden er det naturligt at gøre status over, hvad der ønskes og kan forventes af den nye regering. Det er ingen hemmelighed, at transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt er glad for havne. Ministeren igangsatte arbejdet, der førte til den eksisterende havnelov, og han har tænkt sig at følge sagen til dørs. Allerede primo august lå der en invitation til alle relevante parter, herunder Danske Havne, til kaffemøde og drøftelse af evaluering af havneloven. Ministeren ønsker at se, om formålet med havneloven opfyldes, nemlig at have en infrastruktur og mobilitet i verdensklasse, også i havnene.

Vi har også med glæde noteret os, at Hans Christian Schmidt i et portrætinterview til Altinget fortalte: ”Vi skal udnytte, at vi er en nation med mange havne. For hvis du har gods, der bliver transporteret via havnene, så er du altså rigtig godt kørende. Derfor er det vigtigt med gode adgangsveje”. Flere kombiterminaler og en ny havnepakke er også på ministerens ønskeliste. Det tegner godt. Danske Havne vil gøre sit til, at de mange interessenter på havnene og deres organisationer kan fremlægge forslag i enighed, der kan gøre en udmærket havnelov endnu bedre og mere tidssvarende.

Samtidig er der fra erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fokus på, at der skal være vækst og udvikling i alle dele af Danmark. Det kræver, at man fjerner de barrierer, der i dag hindrer fremgang i hele landet. Regeringen vil udarbejde en samlet strategi for udviklingen uden for de største danske byer og i landdistrikterne for blandt andet at understøtte erhvervsudviklingen. Også her vil Danske Havne spille ind med input, for vi ved, at havne skaber udvikling og job i vandkanten. Samtidig kan vi se af regeringsgrundlaget, at regeringen mener, at ”effektiv transport af personer og gods er vigtigt for vækst og jobskabelse. En god infrastruktur gør det let for borgerne at komme på arbejde og besøge familie og venner, og virksomhederne og deres kunder nyder godt af en effektiv transport af deres varer.” Det matcher fuldt ud Danske Havnes fokus og kunne være skrevet af os.

Endelig er det positivt, at regeringen vil gøre op med overimplementering af EU-regler. Danske virksomheder skal ikke have dårligere vilkår end deres udenlandske konkurrenter – det gælder også erhvervshavnene. Så Danske Havnes ønsker kan se ud til at blive hørt – nu skal vi så blot bidrage til implementeringen, så vi sikrer os, at ord bliver til handling.

Gitte Lillelund Bech

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen