Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Veloverstået generalforsamling, nye kontorlokaler, lidt godt lobbyarbejde, og snart er det jul

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg
Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne
Kilde: Folketinget

Den ekstraordinære generalforsamling i Danske Havne er vel overstået som også nævnt andet steds i nyhedsbrevet. Det skal ikke være en hemmelighed, at det var med en vis spænding, at jeg præsenterede bestyrelsens forslag til kontingentstigning og den vedtagne handlingsplan med fokus på forretningsudvikling, påvirkning af lovgivning og rammevilkår og målrettet medlemsservice. Og med en lang stribe af aktivitetspunkter under hvert af fokusområderne. Jeg vil derfor gerne takke alle medlemmer for den store opbakning, der var på generalforsamlingen til begge dele.

Som jeg redegjorde for på generalforsamlingen, er vi godt på vej med hensyn til at finde nye lokaler. Forventeligvis bliver det i Bredgade, hvor vi har fundet gode, repræsentative lokaler til en fornuftig pris. Lokalerne opfylder bestyrelsens tre kriterier: det skal være selvstændigt, præsentabelt og tæt på parkering og kollektiv transport.

Sekretariatet har med de seks medarbejdere, vi nu er, den helt rette spændvidde med hensyn til arbejdsområder, erfaringer og interesser. Skulle der være enkelte, der tænker: bliver der udskiftninger eller hvad? kan jeg sige meget klart: nej, det er ikke planen. Vi har alle i teamet vores spidskompetencer, der spiller godt ind i handlingsplanen for 2015. Vi prøver endog at rekruttere en praktikant til sekretariatet, så vi har en ekstra research-ressource at trække på i løbet af 2015.

I ”Direktørens hjørne” vil jeg også gerne nævne en lille case med godt lobbyarbejde, som vi har haft i november/december. Transportministeren og forligspartierne bag aftalen om færgebetjening til Bornholm har de seneste måneder arbejdet med betingelserne for færgebetjeningen fra 2017. Det kom Køge Havn og Danske Havne for øre, at et seriøst forslag var at nedlægge den daglige færge mellem Køge og Rønne for at overflytte alt gods og alle passagerer til Rønne-Ystad-ruten. Det vil sige gennem Sverige. En nedlæggelse kunne give penge til at sænke billetpriserne på denne rute.

I en massiv indsats fra Køge Havns side kombineret med Danske Havnes sekretariat og andre gode kræfter lykkedes det ved brug af gode, underbyggede argumenter at få flyttet diskussionen. Fra at handle om billigere billetpriser kom diskussionen til at handle om, at en lukning af Køge-Rønne ville betyde 25-31 mio. kr. i øgede omkostninger for erhvervslivet ved at skulle gennem Sverige. For Køge og omegn ville det indebære tab af mere end 100 arbejdspladser. Samlet set ville det betyde, at politikerne med statslig støtte ville flytte arbejdspladser til Sverige og gøre det dyrere for dansk erhvervsliv. Det lykkedes os endda at få historien i ”Bag Borgen” på DR1 kombineret med tæt kontakt til flere transportpolitikere samt erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, der begge er opstillet i Køgekredsen.

Som en af Transportministeriets afdelingschefer kommenterede til mig: ”Det er godt gået, at I har fået vendt diskussionen fra at handle om passagerernes billetter til at handle om arbejdspladser, der flytter ud af landet.” Missionen lykkedes. Den 11. december 2014 blev transportministeren og politikerne enige om, at Køge-Rønne ruten opretholdes uændret fra 2017, og endda med lavere godspris. Så godt, gennemtænkt lobbyarbejde kan virke.

Slutteligt vil jeg blot ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi ses i 2015.

Gitte Lillelund Bech

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen